Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
10°C

Zapraszamy na OTWARTE TRZEMESZEŃSKIE NOCNE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ SERWIS OPON KRUCHOWO CUP

Ocena 0/5

1. TERMINY:

• 29-30 maja 2021
• 19-20 czerwca 2021
Obowiązują osobne zapisy na każdy z turniejów.

2. Organizatorem rozgrywek jest:
• SERWIS OPON KRUCHOWO
• Gmina Trzemeszno
• Stowarzyszenie TERAZ
• OSiR w Trzemesznie

3. Turniej zostanie rozegrany na dwóch boiskach - boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią za halą OSiR w Trzemesznie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

4. Drużyny liczą do 10 zawodników. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia). W drużynie może grać 3 zawodników zrzeszonych (zawodnikiem zrzeszonym jest osoba, w wieku od 21 do 35 lat /liczy się data urodzenia/, która uczestniczyła od 01.01.2021 r. w rozgrywkach I, II, III, IV, V ligi organizowanych przez OZPN lub PZPN ). Zawodnicy uczestniczący w lidze okręgowej oraz niższych ligach nie są zaliczani jako zawodnicy zrzeszeni.

5. Zawodnik może wziąć udział w turnieju tylko wtedy gdy:
1) podpisze i wypełni przed rozpoczęciem turnieju „Zgłoszenie uczestników Otwartego turnieju piłki nożnej Serwis Opon Kruchowo CUP” ,
2) w przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic bądź prawny opiekun podpisze i wypełni "Oświadczenie rodzica bądź prawnego opiekuna nieletniego uczestnika Otwartego turnieju piłki nożnej Serwis Opon Kruchowo CUP”.

6. W czasie turnieju jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

7. Drużyny zgłaszać można telefonicznie (691 808 908), karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do OSiR w Trzemesznie (pokój nr 6) lub przesłać na e-mail: osir-trzemeszno@o2.pl.

8. Wpisowe do udziału w turnieju zaplanowanego na 29 maja wynosi 150,00 zł brutto. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto organizatora: PBS O/TRZEMESZNO 80 8185 0006 2004 0382 9239 0001. Termin dokonania wpłaty do dnia 24.05.2021 r. włącznie.
Wpłata wpisowego w terminie jest wymogiem wzięcia udziału drużyny w rozgrywkach. O udziale w turnieju decyduje kolejność wpłat. W tytule przelewu należy podać nazwę drużyny.
- zawodnicy odpowiadają indywidualnie i proporcjonalnie za zaległości finansowe swojej drużyny.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

9. Organizatorzy nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby uczestnicy turnieju ubezpieczyli się we własnym zakresie.

10. W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
- obsadę sędziowską – sędziowie związkowi,
- puchary dla każdej drużyny,
- posiłek oraz napój izotoniczny dla każdego zawodnika,
- zabezpieczenie medyczne,
- osobne szatnie z możliwością korzystania z natrysków,
- piłki do rozgrywania spotkań,
- jednolite znaczniki piłkarskie zastępcze w razie braku odpowiednich strojów.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK:

13. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów, organizatorzy zapewniają sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.
Przy udziale 10 drużyn przed rozpoczęciem turnieju sędziowie podzielą losowo drużyny na 2 grupy. Każda z grup będzie rozgrywać mecze na 1 boisku. W grupach mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą w grupach I i II miejsce awansują do półfinałów. Mecze półfinałowe:
• A1-B2
• B1-A2
Drużyny, które nie awansują do półfinałów otrzymają puchary za udział w turnieju.

14. Mecz trwa 2 x 10 minut i 5 minut przerwy. W ostatniej minucie gry.

15. W grze bierze udział 5 zawodników + bramkarz.

16. Zawodnicy mogą grać jedynie w sportowym obuwiu (zakaz używania metalowych korków) i jednolitych strojach.

17. Kierownik drużyny musi być wpisany na liście zgłoszeniowej do turnieju jako opiekun drużyny. Kierownik drużyny ma obowiązek podać na liście zgłoszeniowej swój adres zameldowania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

18. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan zespołu.

19. Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania jako zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych może przebywać jedna osoba, która jest wpisana na zgłoszeniu drużyny oraz wpisana do sprawozdania jako kierownik drużyny. Powyższa osoba musi spełniać wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu poza obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie oraz podlega on jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola (żółte, czerwone kartki, kary).

20. W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.

21. Warunki odsunięć zawodników od meczów:
- 3 żółte kartki – odsunięcie od jednego meczu,
- 2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jak dwie żółte kartki,
- czerwona kartka – decyzję o odsunięciu podejmują sędziowie meczu wspólnie z koordynatorem turnieju, decyzja przekazana będzie najpóźniej 30 minut po zakończeniu meczu kierownikowi drużyny.

22. Zawody należy zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny, która (której):
- zostanie zawieszona w prawach uczestnictwa w rozgrywkach,
- nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez wyznaczonego sędziego,
- otrzymała karę, o których mowa w pkt. 25 niniejszego regulaminu.
- udział brał zawodnik nieuprawniony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez zespół niewiarygodnych dokumentów,
- nie przedłożyła dokumentów tożsamości przez któregokolwiek z zawodników, podczas weryfikacji zawodników przez sędziego stolikowego bądź na wniosek którejkolwiek z drużyn zgodnie z regulaminem.
- przed zakończeniem opuści boisko lub, w której liczba zawodników mogących grać będzie mniejsza niż 3,
- zawodnik czynnie znieważył sędziego,
- zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
- w przypadku walkoweru wynik 5:0 dla drużyny, której przyznano walkower.
- gdy drużyna zostaje wykluczona przed rozegraniem połowy meczów wszystkie jej wyniki zostają anulowane. W Przypadku rozegrania połowy lub więcej spotkań następnym jej przeciwnikom zostaje przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.

23. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

24. O końcowym miejscu w tabeli w grupach decyduje kolejno:
- ilość zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną),
- bezpośrednie mecze. W przypadku, gdy 3 lub więcej drużyn będzie miało tą samą ilość punktów to układa się wtedy tabele między tymi zespołami,
- większa różnica bramek,
- większa liczba zdobytych bramek,
- seria rzutów karnych.

KARY:

25. Kary za niesportowe, agresywne zachowanie podczas meczu oraz poza boiskiem, a także za nie przestrzeganie regulaminu boiska sportowego OSiR w Trzemesznie:
Każdy z sędziów ma prawo ukarać:
- Uczestnika (zawodnicy oraz kierownik) drużyny za agresywne zachowanie - odsunięcie od następnego meczu. Jeśli zachowanie takie powtórzy się, uczestnik będzie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek.
- Drużynę za niesportowe, agresywne zachowanie oraz kibiców drużyny podczas danego meczu - walkowerem.
Sędzia ma prawo do ustanowienia powyższych kar oraz o wyższej kary adekwatnej do zaistniałej sytuacji.

NAGRODY:
- wszystkie drużyny otrzymują puchary,
- indywidualnie ,,król strzelców” otrzymuje statuetkę,
- indywidualnie „najlepszy zawodnik” otrzymuje statuetkę,
- indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” otrzymuje statuetkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

26. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników, poniesione podczas trwania rozgrywek.

28. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu boiska OSiR w Trzemesznie.

29. Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Organizatora rozgrywek.

30. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

31. Wyniki meczy będą publikowane na stronie www.osir-trzemeszno.pl.

32. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: osir-trzemeszno@o2.pl, bądź telefoniczny Edyta Koperska tel. 691 808 908.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.