Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
pochmurno
10°C

Zestawienie przyznanych dotacji w 2022 roku

 

 

Ogłoszenie wyników naboru pn.:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
     w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
 projekty dofinansowane
w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

 

         Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 638.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach ww. naboru zostały złożone następujące  wnioski:

1)   Klub Sportowy ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO

„Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej drużyn seniorów V ligi, drużyny seniorów klasy B oraz drużyny juniorów w KS ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO”.

Kwota wnioskowana: 65.000,00 zł      

 

2) Międzyszkolny Klub Sportowy:      
Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyn piłki nożnej żaków, orlików, młodzików
i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno

(Kwota wnioskowana: 49.480,00 zł,

3) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe:   
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet oraz dwóch drużyn IV ligi mężczyzn”

Kwota wnioskowana: 14.000,00 zł

 Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem Nr 640.2022
z dnia 10 czerwca 2022 roku sprawdziła ww. wnioski pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.         

Decyzją Burmistrza Trzemeszna dotację na realizację ww. projektów w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. przyznano następującym klubom sportowym:          

1)   KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO

 projekt pn.: Szkolenia i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej drużyn seniorów V ligi, drużyny seniorów klasy B oraz drużyny juniorów w KS ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO.
Kwota dotacji:  60.000,00 zł

 

2)   MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY TRZEMESZNO

projekt pn.: Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyny piłki nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno.

Kwota dotacji:  33.000,00 zł      

3)   Wniosek TRZEMESZEŃSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO

projekt pn.: Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II liga kobiet oraz dwóch drużyn IV ligi mężczyzn.           
Kwota dotacji:  12.000,00 zł

 

                                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                         /-/ Krzysztof Dereziński                                   

 

Podanie do publicznej wiadomości:            
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 1.07.2022 r.

    2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 1.07.2022 r.

    3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 1.07.2022 r.

 

Z E S T A W I E N I E  W Y N I K Ó W


 PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
– LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TZREMESZNO   

       

Lp.

 

Organizator wypoczynku

 

Nazwa zadania / ilość uczestników

                    Termin                                                     Koszty                                          

1.

 

STOWARZYSZENIE
 TERAZ

Wycieczki jednodniowe ze Stowarzyszeniem Teraz
(2 wyjazdy)

-  Jurapark w Solcu Kujawskim (40 osób)
- Stacja Grawitacji oraz interaktywne Centrum Bezpieczeństwa Skoda w Poznaniu (30 osób)

 


6 lipca 2022 r.

11 sierpnia 2022 r.


Koszt całkowity:

9.350,00

Kwota dotacji:

4.450,00

2.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

   Wycieczka jednodniowa
Od prehistorii do współczesności
- wycieczka do Malborka
(50 osób)

 

17 sierpnia 2022 r.

Koszt całkowity:

8.000,00

Kwota dotacji::

3.500,00

3.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

Wycieczka jednodniowa
Wielkopolskie ciekawostki – wycieczka do Wolsztyna, Rakoniewic i Nowego Tomyśla
(50 osób)

 

24 sierpnia 2022 r.

Koszt całkowity:

5.400,00

Kwota dotacji:

2.000,00

4.

FUNDACJA
 „NASZA WIEŚ”


Mam wakacje – poznaję ciekawe miejsca – wycieczka do Torunia
(30 osób)

 

6 sierpień 2022 r.

Koszt całkowity:

6.380,00

Kwota dotacji:

2.050,00

O G Ó Ł E M   D O T A C J A:                                                                                                                         12.000,00 zł
                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                           /-/ Krzysztof Derezińsk

Podanie do publicznej wiadomości:                                                                                                        
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 21.06.2022 r.                                                                                      

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej   21.06.2022 r.                                                     
  3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 21.06.2022 r.                                                         

Z E S T A W I E N I E   W Y N I K Ó W
 PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE:

„Działań dla mieszkańców gminy Trzemeszno mających na celu
 kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej,
działań proekologicznych oraz przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i ochroną zwierząt”

 

Lp

Organizacja

Zadanie

Termin

Koszt

 

 

1.

 

 

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE „ZŁOTY LIN”

Zadanie: „Z ekologią w życie”
 – cykl 4 działań ekologicznych
           

1) pogadanka przeprowadzona przez dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Gnieźnie    
 pn.: „Odpady i ich prawidłowa segregacja” oraz sprzątanie linii brzegowej jeziora Malicz w dniu 26 kwietnia 2022 r., na zakończenie działania ognisko z kiełbaskami dla uczestników,

2) maj 2022 r. kształtowanie świadomości ekologicznej, obserwacja różnorodności gatunków zwierząt poprzez  
zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do ZOO w Poznaniu,

3) zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów w maju 2022 r. przy jeziorze Malicz w różnych kategoriach,  uświadamianie uczestnikom jak ważne jest dbanie o środowisko, o dobrą kondycję ryb  oraz środowiska w którym żyją, poznawanie walorów przyrodniczych,

4) przeprowadzenie konkursu ekologiczno – plastycznego dla dzieci  pn.: „Moje ulubione  zwierzę” w dniu 18 czerwca 2022 roku podczas Pikniku dla organizacji pozarządowych. 

 

 

 

 

 

kwiecień/

maj/czerwiec
2022 r.

 

 

 

Koszt całkowity:
3.209,00 zł

Dotacja:
3.000,00 zł

 

 

Podanie do publicznej wiadomości:                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                 / -/ Krzysztof Dereziński           
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń  22.04.2022 r.                                                                               
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  22.04.2022 r.                                                                                                        
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   22.04.2022 r.     


 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

 

              Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” wpłynęły 3 oferty.

Oferty złożone zostały przez:  FUNDACJĘ „NASZA WIEŚ”, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W TRZEMŻALU, STOWARZYSZENIE „LAWENDOWE WZGÓRZA”. 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. ofertę pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Stowarzyszeniu „Lawendowe Wzgórza” nie przyznano dofinansowania na zadania pn.: „Realizacja programów rekomendowanych Unplugged”.

Realizatorem zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będą:

1)   FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, która otrzymała dotacje w wysokości 10.000,00 złotych na zadanie publiczne pn.: „Używki – to nie dla mnie’.           

2)   KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TRZEMŻALU, które otrzymało dotację w wysokości: 1.140,00 złotych na zadanie publiczne pn.: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 

 

                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                            /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:           
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 12.04.2022 r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 12.04.2022 r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   12.04.2022 r.

 

      Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Ochrony i promocji zdrowia – działania mające na celu ochronę
      i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”

 

                     Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia – działalnia mające na celu ochronę i promocje zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”  wpłynęło 5 ofert.

Oferty złożone zostały przez:  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie - 1 oferta, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „PROMYK” oddział
w Trzemesznie -- 1 oferta, Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie
 – 1 oferta, Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemżalu – 1 oferta, Międzyszkolny Klub Sportowy
– 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Wszystkie ww. oferty zostały złożone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia – działania mające na celu ochronę i promocje zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno” będą:

I. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACUJNO – KULTURALNE „PROMYK” ODDZIAŁ W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 3.300,00 złotych na zadanie pn.: „Wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławcu”.   

II. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TRZEMŻALU, które otrzymało dotację w wysokości 1.2,00 złotych na zadanie pn.: „SOS dla kręgosłupa- cykl 3 warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych prowadzonych przez fizjoterapeutki, mających na celu rozpoznanie, zahamowanie i ograniczenie następstw schorzeń kręgosłupa wśród mieszkanek Trzemżala oraz propagowanie form ruchu sprzyjających zdrowiu układu kostno-stawowego”.        

III. POLSKIE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW,  ZARZĄD  KOŁA  W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 1.700,00 złotych na zadanie pn.: „Promocja działań profilaktycznych zapobiegających chorobom, mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia – Dzień Diabetyka”.

IV. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 1.300,00 złotych na zadanie pn.: Organizacja przedsięwzięć i promocja działań profilaktycznych zapobiegających chorobom mającym na celu propagowanie zdrowego stylu życia - „RAJD  KU ZDROWIU – BOLEK”.               

V. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY, który otrzymał dotację w wysokości 2.500,00 złotych na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna”.  

 

                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                                             /-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości:           

1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 12.04.2022 r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 12.04.2022 r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   12.04.2022 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie:
      „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”

                   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”  wpłynęły 3 oferty.

Oferty złożone zostały przez:  Fundacja „Nasza wieś”– 1 oferta, Stowarzyszenie TERAZ – 1 oferta, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy
w Trzemesznie – 1 oferta. 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła   ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno   w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będą:

I. STOWARZYSZENIE TERAZ, które otrzymało dotację w wysokości 3.600,00 złotych na zadanie pn.: „Zajęcia ruchowe dla seniorów”.    

II. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD REJONOWY
W TRZEMESZNIE,
który otrzymał dotację w wysokości 3.100,00 złotych na zadanie pn.: „Dzień Seniora – spotkanie integracyjne z referatem w tle”.         

III. FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, która otrzymała dotację w wysokości 3.300,00 złotych na zadanie pn.: „Carving – coś dla ciała i duszy” (warsztaty).                                                                                    

                                                                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                                                                  /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:  
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 4.04.2022 r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 4.04.2022 r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl  4.04.2022 r.

      

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

 

                                 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  wpłynęły 4 oferty

Oferty złożone zostały przez:  Fundację „Kierunek kultura” - 2 oferty, Krąg Seniorów Harcerskich Ziemi Trzemeszeńskiej – 1 oferta, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzemesznie – 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Wszystkie ww. oferty zostały złożone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” będą:

I. FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”, która otrzymała dotację w wysokości 1.096,00 złotych na zadanie pn.: Gotuj po naszemu”.         

II. FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”, która otrzymała dotację w wysokości 1.711,42 złote na zadanie pn.: „Ochrona zbiorów rękopiśmienniczych  i drukowanych Muzeum Regionalnego w Trzemesznie ”.      

III. KRĄG SENIORÓW HARCERSKICH ZIEMI TRZEMESZEŃSKIEJ, który otrzymał dotację
w wysokości 2.500,00 złotych na zadanie pn.: „Pamięć historii żyje w nas” – kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu.”.

IV. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 2.015,00 złotych na zadanie pn.: Śladami wielkopolskiej kultury, obrzędowości, tradycji regionalnej oraz świadomości narodowej    i obywatelskiej.”.       

 

                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 

Podanie do publicznej wiadomości:           
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 1.04.2022.r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  1.04.2022.r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl  1.04.2022.r.

 

Ogłoszenie wyników naboru:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
     w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno”

              Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 580.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno Burmistrz Trzemeszna podaje  do  publicznej  wiadomości,  iż  w  ramach  naboru  w zakresie: „Wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno” został złożony jeden wniosek przez:

Klub Sportowy ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO na projekt pn.:            
Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej  drużyny seniorów w KS ZJEDNOCZENI  TRZEMESZNO”. Kwota wnioskowana: 35.000,00 zł.

Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem
Nr 594.2022 z dnia 14 marca 2022 roku sprawdziła ww. ofertę pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała jej zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.        

Decyzją Burmistrza Trzemeszna Klubowi Sportowemu ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO przyznano dotację do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 35.000,00 złotych na projekt pn.:  Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej  drużyny seniorów w KS ZJEDNOCZENI  TRZEMESZNO”.

 

                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński                                              

Podanie do publicznej wiadomości:   
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 23.03.2022 R.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 23.03.2022 R.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 23.03.2022 R.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie: „WSPIERANIA SPORTU
  I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU
– II edycja”

 

                   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 

Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs
w zakresie: „Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku –
II edycja”
zostało złożonych łącznie 6 ofert z podziałem na:

Zad 1

Wspierania organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu - MKS – 2 oferty, AKT SAMURAJ -1 oferta.

Zad 2

Wspierania organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno –  STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI – 2 oferty, AKT SAMURAJ –
1 oferta. 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Trzemeszna zarządzeniem sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Stowarzyszenie pod żaglami zrezygnowało z dotacji na zadania publiczne pn.: „Spływ kajakowy po Jeziorze Ostrowite” – kwota dotacji 200 złotych oraz „ABC POD ŻAGLAMI” – kwota dotacji 500,00 złotych.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej – II edycji” w tym naborze konkursu będą:

 

Zad. nr 1

Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu:

1) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Zabawa skrzatów z piłką nożną”

Kwota dotacji: 5.000,00 zł

2) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Sport, uśmiech, zabawa z tenisem ziemnym”.

Kwota dotacji: 4.000,00 zł

3) Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ

„Szkolenie dzieci i młodzieży w  karate tradycyjnym w gminie Trzemeszno w 2022 roku”.

Kwota dotacji: 8.000,00 zł  

 Zad. nr 2

„Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno”:

 Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ

„I Wielkopolski turniej karate tradycyjnego o Puchar Burmistrza Trzemeszna – Trzemeszno Cup 2022”.

Kwota dotacji: 7.300,00 złotych     

                                                                                                          BURMISTRZ


                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości:    

 1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 22.03.2022 r.            
 2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 22.03.2022 r. 
 3)  zamieszczenie na stronie
www.trzemeszno.pl  22.03.2022 r.

 

Ogłoszenie wyników naboru:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
     w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
na projekty dofinansowywane w terminie do 30 czerwca 2022 roku

           Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 560.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno

Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach naboru
w zakresie: „Wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
zostały złożone następujące  wnioski:

1) Międzyszkolny Klub Sportowy:   
Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyn piłki nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno
(Kwota wnioskowana: 49.480,00 zł ),

2) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe:
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet oraz dwóch drużyn
IV ligi mężczyzn”
Kwota wnioskowana: 9.000,00 zł

Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem
Nr 570.2022 z dnia 4 lutego 2022 roku sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.       

Decyzją Burmistrza Trzemeszna dotację do 30 czerwca 2022 r. przyznano następującym klubom sportowym;            
1) MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyn piłki nożnej żaków, orlików, młodzików i  trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno - dotacja: 35.000,00 złotych,

2) TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet oraz dwóch drużyn
IV ligi mężczyzn” -
 dotacja: 5.000,00 zł.                                                                             

                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                          /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:   
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 21.02.2022 r.

2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 21.02.2022 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 22.02.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT w zakresie:
       „WSPIERANIA SPORTU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU”

 

          Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku”zostało złożonych łącznie 20 ofert z podziałem na:

Zad 1

Wspierania organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu - 6 ofert (MKS – 3, TTS - 2, AKT SAMURAJ -1)

Zad 2

Wspierania organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno – 14 ofert (FUNDACJA „NASZA WIEŚ” – 1, STOW. WĘDKARSKIE „ZŁOTY LIN” – 3, MKS - 2, FAT – 1, TTS – 1, STOW. POD ŻAGLAMI – 2, STOW. TERAZ – 3, AKT SAMURAJ - 1). 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Trzemeszna zarządzeniem sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Dofinansowania m.in. ze względu na liczne błędy w ofertach, niespójności
z założeniami konkursu oraz bardzo małe zainteresowanie mieszkańców, niektórymi zadaniami publicznymi realizowanymi już w latach ubiegłych nie przyznano następującym organizacjom:

1) Akademia Karate Tradycyjnego „SAMURAJ”      
„Szkolenie dzieci i młodzieży w  karate tradycyjnym w gminie Trzemeszno w 2022 roku”,

2) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Zabawa skrzatów z piłką nożną”,

3) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Sport, uśmiech, zabawa z tenisem ziemnym”,

4) Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ

„I Wielkopolski turniej karate tradycyjnego o Puchar Burmistrza Trzemeszna – Trzemeszno Cup 2022”,

5) Fundacja Aktywne Trzemeszno

„VII Grand Prix w biegach”,

6) Fundacja „Nasza wieś”

„Sportowo znaczy zdrowo”.

7) Stowarzyszenie pod żaglami

„Cykl 3 spływów kajakowych po jeziorze Popielewskim, Ostrowickim i Szydłowieckim”,

8) Stowarzyszenie pod żaglami

„ABC pod żaglami”,

9) Stowarzyszenie TERAZ

„Otwarte turnieje piłki siatkowej plażowej w kategorii mixt i męskiej”.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie„Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej” w tym naborze konkursu będą:

Zad. nr 1

Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu:

1) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt szkół podstawowych”

Brak uwag do oferty.

Kwota wnioskowana: 6.770,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.500,00 zł

 

2) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe       

„Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno – tenis ziemny”.

Brak uwag do oferty.

Kwota wnioskowana: 15.000,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 12.000,00 zł

 

3) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe

„Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno – tenis stołowy”.

Brak uwag do oferty.

Kwota wnioskowana: 16.600,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 10.000,00 zł

Zad. nr 2

„Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno”:

1) Stowarzyszenie „Złoty lin”

„Zawody wędkarskie i piknik z okazji Dnia Dziecka – łowimy ryby z dziećmi”.

Kwota wnioskowana: 2.038,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 1.500,00 zł

 

2) Stowarzyszenie „Złoty lin”

„Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 2022 – cykl zawodów wędkarskich”

Kwota wnioskowana: 2.210,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 2.000,00 zł

 

3) Stowarzyszenie „Złoty lin”

 „Ferderowe Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 2022 – cykl zawodów wędkarskich”

Kwota wnioskowana: 1.180,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 1.000,00 zł

 

4) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Propagowanie tenisa ziemnego w gminie Trzemeszno – turnieje”

Kwota wnioskowana: 1.650,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 1.000,00 zł

 

5) Międzyszkolny Klub Sportowy

„IX Marsz po zdrowie – zawody nordic walking”

Kwota wnioskowana: 4.945,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 4.000,00 zł

 

6) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe

„Organizacja turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży”.

Kwota wnioskowana: 4.450,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.500,00 zł

 

7) Stowarzyszenie TERAZ

„Otwarte trzemeszeńskie nocne turnieje piłki nożnej”.

Kwota wnioskowana: 3.680,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.000,00 zł

 

8) Stowarzyszenie TERAZ

„VI Grand Prix piłki siatkowej plażowej sołectw gminy Trzemeszno”.

Kwota wnioskowana: 4.250,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.500,00 zł

 

                                                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 

Podanie do publicznej wiadomości:   
 1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 25 stycznia 2022 r.  
 2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 25 stycznia 2022 r.      
 3)  zamieszczenie na stronie
www.trzemeszno.pl 25 stycznia 2022 r.

 

Z E S T A W I E N I E  W Y N I K Ó W
 PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
– ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TZREMESZNO   

STYCZEŃ 2022 r.          

Lp.

 

Organizator wypoczynku

 

Nazwa zadania / ilość uczestników

                    Termin                                                    Koszty                                         

1.

 

STOWARZYSZENIE
 TERAZ

Wycieczki jednodniowe ze Stowarzyszeniem Teraz
(3 wyjazdy)

- kino HELIOS w Gnieźnie i McDonalds (40 osób)
- Jump park w Gnieźnie i McDonalds
(30 osób)

- Family Park w Bydgoszczy (30 osób)


 

28 stycznia 2022 r.

25 stycznia 2022 r.

20 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

7.791,00

Kwota dotacji:

2.700,00

2.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

   Wycieczka jednodniowa
Śladem wielkopolskiej historii – wycieczka do Wrześni i Konina
(50 osób)

25 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

4.700,00

Kwota dotacji::

1.300,00

3.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

Wycieczka jednodniowa
Tropem wielkopolskiej tradycji – wycieczka do Poznania
(50 osób)

18 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

6.250,00

Kwota dotacji:

1.400,00

4.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO


Kreatywnie przez świat z Małym Księciem – historia i tradycja
 gminy Trzemeszno
(20 osób)

17 i 19 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

2.100,00

Kwota dotacji:

600,00

5.

 

FUNDACJA
 „NASZA WIEŚ”


Wycieczka jednodniowa
- Panorama Racławicka, Afrykarium
i ZOO we Wrocławiu
(34 osoby)

20 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

3.680,00

Kwota dotacji:

2.000,00

O G Ó Ł E M   D O T A C J A:                                                                                                                            8.000,00 zł
                                                                                                                                                                                                                              

 

Podanie do publicznej wiadomości:                                                                                                 BURMISTRZ
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 18.01.2022 r.                                                       /-/ Krzysztof Dereziński                         
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  18.01.2022 r.                                                               
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 18.01.2022 r.                                                          

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.