Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
10°C

KOMUNIKAT BURMISTRZA TRZEMESZNA w sprawie wyboru ŁAWNIKÓW do Sądu Rejonowego w Gnieźnie i Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) na kadencję 2024-2027

Ocena 0/5

 

        Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ŁAWNIKÓW do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło następujące liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Miejską Trzemeszna:

- do Sądu Rejonowego w Gnieźnie wybrany ma być 1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

-  do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wybrany ma być 1 ławnik, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

        W związku z powyższym uprzejmie informuję, że kandydatów na ławników Radzie Miejskiej Trzemeszna mogą zgłaszać Prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ( z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH ( Dz. U. z 2023 r., poz.217 ze zm.).

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
 obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
7. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzekania można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na KARCIE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA ( w załączeniu).

Do Karty, o której mowa kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ( formularz w załączeniu);
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona ( formularz w załączeniu);
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (dokumenty dotyczące pozycji 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dotyczące odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu oraz zaświadczenia potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej organizacji datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na ławników można składać w Biurze Rady Miejskiej Trzemeszna, ulica Dąbrowskiego 2, pokój nr 10, I piętro w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Trzemeszna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

                                                                                                                                   z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                 /-/ Dariusz Jankowski
                                                                                                                                      Zastępca Burmistrza

Pliki do pobrania:

KOMUNIKAT BURMISTRZA W SPRAWIE ŁAWNIKÓW
Format: pdf, 302.27 kB
OŚWIADCZENIE WŁADZA RODZICIELSKA
Format: docx, 12.71 kB
OŚWIADCZENIE
Format: docx, 12.55 kB
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
Format: pdf, 238.17 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.