Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
10°C

Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Gniezno

Ocena 0/5

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie informuje o możliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w Gminie Gniezno (powiat gnieźnieński).

Termin przyjmowania zgłoszeń - 26 stycznia 2024 r.

ZGŁOSZENIE

Kandydaci na urzędnika wyborczego przesyłają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 26 stycznia 2024 r. na adres e-mail: konin@kbw.gov.pl, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną na adres Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie, Aleje 1 Maja 7 , 62-510 Konin.

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

W przypadku kandydatów na urzędników wyborczych:

a) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek
im podległych lub przez nie nadzorowanych — pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia
kandydata w tym urzędzie,

b) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt a) w tym osób będących na emeryturze — należy dołączyć kserokopię świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce przez okres co najmniej 5 lat.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

* FORMULARZ zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej PDF / DOC

* FORMULARZ zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego, mającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych PDF / DOC

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego):

• pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

• inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa.
Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego).

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba (art. 191b Kodeksu wyborczego):

• obecnie zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie,
w której miałaby wykonywać swoją funkcję

• kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b §1 Kodeksu wyborczego);

• urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b §3 Kodeksu wyborczego);

• urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 191b §4 Kodeksu wyborczego).

WYMAGANIA DODATKOWE
Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.

KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

1. urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat (art. 191c §1 Kodeksu
wyborczego);

2. urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne (art, 191c §2 Kodeksu wyborczego);

3. funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d §1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:
- zrzeczenia się funkcji;
- śmierci;
- podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
- o którym mowa w art. 191b §1 zdanie drugie, §3 i §4;
- odwołania.

4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwała NR 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego

INFORMACJE NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

DYREKTOR
Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Koninie
/-/ Zbigniew Kulesa

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.