Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
10°C

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Trzemeszna

Ocena 0/5

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 10.00 w sali Domu Kultury przy ul. Św. Jana 11 w Trzemesznie odbędzie się LXXXVIII/2024 sesja Rady Miejskiej Trzemeszna.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Benedykt Nitka 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad LXXXVIII/2024 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.
2. Stwierdzenie QUORUM.
3. Powołanie Sekretarza obrad LXXXVIII/2024 sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie Porządku obrad LXXXVIII/2024 sesji Rady Miejskiej.
5. Przyjęcie protokołu z obrad LXXXVII/2024 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady, wydanych zarządzeń i działalności w okresie między sesyjnym.
9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z działalności między sesyjnej.
10. Ocena KIERUNKÓW LOKALNEJ POLITYKI w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym za 2023 rok
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
-dyskusja.

11. Gospodarka odpadami - zadania na 2024 rok
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
-dyskusja.

12. Sprawozdanie z Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja.

13. Informacja o programie realizacji zadań oświatowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie na lata 2024/2025 i dalsze
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja.

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieślin gm. Trzemeszno
-opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębowo gm. Trzemeszno
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
-dyskusja,
- podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wymysłowo gm. Trzemeszno
-opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/619/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2024-2031
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/620/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2024 rok
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały. 

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzemeszno w 2024 roku
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

22. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Trzemeszno w 2024 roku
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
-opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- przyjęcie autopoprawki

23.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Trzemeszno w 2024 roku
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 98/26 o powierzchni 0,1861 ha, położonej na terenie wsi Zieleń.
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości położonych w Trzemesznie oraz Kruchowie na okres do 3 lat
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu wyrównania szans edukacyjnych „START”, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – „PERSPEKTYWA”  oraz Programu Stypendialnego za osiąganie najwyższych wyników w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trzemeszno
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzemeszno.
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzemeszno
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Miastem Gniezno i zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
- opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

30. Wolne wnioski i informacje radnych i sołtysów.

31. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

32. Wolne głosy i wnioski.

33. Zamknięcie obrad LXXXVIII/2024 sesji Rady Miejskiej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.