Gmina Trzemeszno
Powróć do: Dla Turysty

Miejski przewodnik turystyczny

Trzemeszno jest miastem szczególnym, sięgającym początków naszej państwowości. Dziejowość wpisuje się w rozwijającą gałąź turystyki. Miejski przewodnik turystyczny podkreślając walory miasta skupia działania na popularyzowaniu miejsc i osób, zachowanych cywilizacyjnych reliktów przeszłości i dziedzictwie kultury.

Miejski przewodnik turystyczny realizuje usługi turystyczne w obszarze turystyki kulturalno-poznawczej, kulturalno-rozrywkowej, na odkrywaniu nieznanego wymiaru miasta i wybranych formach turystyki wypoczynkowej. Turystykę miejską rozumianą zamiennie turystyką w mieście, przewodnik łączy w turystykę na obszarach miejskich, ofertowo rozumianej formami turystyki:

- realizowanej na terenie miejskim;

- związanej z walorami turystycznymi w mieście;

- zwiedzania miasta uznawanego całokształtem przestrzeni turystycznej;

- poznawania dziedzictwa kultury Trzemeszna.

Mieszkańcy Gminy Trzemeszno zainteresowani zwiedzaniem z przewodnikiem, w tym uczniowie, nauczyciele czy przedstawiciele organizacji pozarządowych, posiadają emocjonalne podejście do „Małej Ojczyzny”. Uczestników turystyki zorganizowanej odróżnia nastawienie do odwiedzanego miejsca mierzone potrzebną do pokonania odległością. Turyście pozostanie wrażenie z pobytu dające osobowy rozwój poznawczy.

Turystów zachęcając do odwiedzin, a wszystkich do korzystania z usług miejskiego przewodnika turystycznego w Trzemesznie, życzę niezapomnianych wrażeń.

Miejski przewodnik turystyczny
dr Andrzej Leśniewski