Gmina Trzemeszno
Powróć do: Dla Turysty

Historia Trzemeszna

Trzemeszno, położone na Szlaku Piastowskim, znajduje się pomiędzy dwoma jeziorami: długim, rynnowym Jeziorem Popielewskim (uznawanym za najgłębsze w Wielkopolsce) a znacznie mniejszym Jeziorem Klasztornym. Licznie występujące tutaj rynnowe jeziora i wzgórza morenowe wskazują, że teren został ukształtowany przez zlodowacenia.

Pierwsze ślady osadnictwa w tej okolicy są jednak starsze i pochodzą z neolitu (lata 4300-1700 r. przed Chrystusem). W pobliżu można natrafić na pozostałości obronnych wczesnośredniowieczych grodów- m.in. nad brzegiem Jeziora Popielewskiego i na wyspie na Jeziorze Ostrowickim. Nazwa miasta wywodzi się od staropolskiej nazwy czeremchy – „trzemcha”, niegdyś licznie rosnącej w okolicy. W dokumentach z XII w. pojawia się, jako Ciremusine i Cremesen.

Zapraszamy w podróż od prahistorii, poprzez Trzemeszno średniowieczne, tragiczny dla mieszkańców okres zaborów i "niespokojnego miasta powstańców", okresy totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego do współczesności XXI wieku.