Gmina Trzemeszno

Młyn w Foluszu

Folusz przynależał do wsi Niewólno, zaś od niedawna stanowi odrębną wieś.
W połowie XIX wieku był folwarkiem, na terenie którego w 1864 roku wybudowano okazały piętrowy młyn wodny z czerwonej cegły. Data ta widnieje na zachowanym gmachu. Wyposażony został w nowoczesne urządzenia do przemiału zboża na mąkę czy przerabiania na kasze. Wybudowany go przy strudze jeziora Folusz, które łączy się z jeziorami Kamionek (Młynek), Kierzkowskie i Malicz. Jezioro Malicz ma poprzez jezioro Bystrzyca połączenie z jeziorem Popielewskim.

 Budynek młyna

Okazały obiekt stanowi własność prywatną. Doskonale wpisuje się w programy zwiedzania na szlaku turysty kulturowego szczególnie zainteresowanego dziewiętnastowiecznymi rozwiązaniami obiektów przemysłowych i atrakcyjnymi zabytkami techniki.a