Gmina Trzemeszno

Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Najstarszym zabytkiem Trzemeszna jest kościół poklasztorny, obecnie późnobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z zachowanymi elementami zabudowy romańskiej i gotyckiej. Powstanie jej sięga początków założenia klasztoru kanoników regularnych. Bowiem za sprawą księcia Bolesława Krzywoustego sprowadzeni kanonicy wybudowali kościół romański i zabudowania klasztorne.

 

W zachodniej części kościoła zachowane zostały XII-wieczne kolumny romańskie oraz kamienna płyta nagrobna, która wcześniej umieszczona była w posadzce. Obejrzeć ją można na wystawie udostępnianej zwiedzającym w części bazyliki pod chórem. Zewnętrzne wieże zachodnie kościoła podtrzymują typowe dla architektury romańskiej przypory. Pozostałości gotyckiej przebudowy kościoła odsłaniają lekkość wnętrza, widoczną w konstrukcji zachowanego sklepienia gwieździstego.

Późnobarokowy kształt kościoła jest efektem prowadzonej przez opata Michała Kosmowskiego wieloletniej rozbudowy świątyni. Projekt XVIII-wiecznej przebudowy na planie krzyża łacińskiego przypisuje się architektowi Efraimowi Schrögerowi a jego realizację Józefowi Letzelbergowi. Obraz w absydzie prezbiterium przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny stanowi dzieło Franciszka Smuglewicza. Zabytkową polichromię po drugiej wojnie światowej, kiedy to za sprawą uchodzących Niemców świątynia doszczętnie spłonęła, zrekonstruowali Ewa i Jerzy Wolscy. Zofia Wilińska odtworzyła obraz ołtarzowy NMP, który w 2018 roku poddany został gruntownemu odnowieniu. Wtedy to odnowiono absydę i całe prezbiterium, w kierunku którego przeniesiony został ołtarz.

Widok bazyliki z lotu ptaka 

Podziwiać możemy zrekonstruowaną część środkową bazyliki tworzącą monumentalny oktagon nakryty okazałą kopułą nawiązującą stylem do rzymskiej bazyliki św. Piotra. Spłonęła ona doszczętnie w 1945 roku, po czym z wielkim trudem została odbudowana, a w 2018 roku jej konstrukcję wzmocniono.

Polichromia sklepienia kopuły w czterech owalnych medalionach przedstawia sceny ze Starego Testamentu: wzgórze Moria ze sceną złożenia w ofierze Izaaka przez Abrahama, ofiarę Melchizedeka, ofiarowanie Chrystusa w świątyni i Jego Ukrzyżowanie.

Polichromie znajdujące się na kopule. 

Polichromia sklepienia nawy głównej nawiązuje do kultu św. Wojciecha. Freski obrazując zapis „Tempore illo” przedstawiają sceny męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, wykupienie ciała od Prusów i złożenie zwłok męczennika przez trzemeszeńskich kanoników.

Jak zapewnia proboszcz parafii, ten cenny zabytek narodowej kultury jest sukcesywnie restaurowany i otwiera podwoje dla odwiedzających Trzemeszno turystów i pielgrzymów.