Gmina Trzemeszno
Powróć do: strona główna

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Trzemeszno

DANE  KONTAKTOWE:
Pl. Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno
tel:  662014847
trzemeszno@zhp.wlkp.pl

SKŁAD ZARZĄDU:

Włodzimierz Losik - Komendant ZHP Hufca Trzemeszno
Stanisława Szymańska - HONOROWY KOMENDANT ZHP HUFCA TRZEMESZNO
(Zastepca Komendanta i Skarbnik)
Teresa Górna - Zastepca Komendanta ds. programowych
Beata Marciniak - Zastępca Komendanta ds. pracy z kadrą
Danuta Chojecka - członek Zarządu
Jagna Jatczak - członek Zarządu
Paulina Kwaitkowska - członek Zarządu
Martyna Kwiatkowska - członek Zarzadu
Ireneusz Kasprzyk - członek Zarządu

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI:

  • stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
  • nieskrępowanie kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
  • upowszechnienie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich,
  • upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą