Gmina Trzemeszno
Powróć do: strona główna

STOWARZYSZENIE TERAZ

DANE KONTAKTOWE:
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
email: stowarzyszenieteraz@wp.pl

SKŁAD ORGANIZACJI:
Edyta Koperska - Prezes
Grzegorz Koperski - Wiceprezes
Magdalena Brzewińska - II Wiceprezes

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI:

 • działanie na rzecz i w imieniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działanie na rzecz rozwoju i turystyki;

 • podnoszenie jakości i świadomości życia mieszkańców poprzez promocję sportu, rekreacji i turystyki;

 • aktywizacja społeczna osób długotrwałe bezrobotnych;

 • resocjalizacja, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze środowiskami zagrożony wychowawczo;

 • ochrona dóbr kultury i tradycji;

 • wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji

 • upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej;

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży;

 • upowszechnienie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej;

 • przyczynianie się do utrwalenia zasad demokracji i tolerancji w życiu wsi oraz wspieranie organizacyjnie i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;

 • promocja i organizacja wolontariatu.