Gmina Trzemeszno
Powróć do: strona główna

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK

DANE  KONTAKTOWE:
ul. Piastowska 4 B, 62-240 Trzemeszno
tel:  600270215

PIT:  1 % podatku:  KRS 0000055368
z dopiskliem: "Promyk Trzemeszno" 

SKŁAD ZARZĄDU:
Danuta Danielewska – Prezes
Ryszard Cieślewicz - Zastępca Prezesa
Lidia Głowska – Skarbnik
Daniela Bodda - Sekretarz
Bogumiła Matuszak - członek Zarządu

OPIS DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI:  
Głównym celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom dla poprawienia ich warunków życiowych
i zdrowotnych, oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, turystycznym, sportowym integracyjnym. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w miarę możliwości Stowarzyszenia. Wyzwalanie inicjatyw osób niepełnosprawnych w kierunku jest najwszechstronniejszej rehabilitacji, która dla członków Stowarzyszenia przeprowadzana jest w Gnieźnie. Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przestrzeganie prawa i propagowanie wiedzy w szczególności dotyczących osób niepełnosprawnych. Celem Stowarzyszenia jest też organizowanie spotkań integracyjnych, sportowych, spotkań wielopokoleniowych, wyjazdów turystyczno – krajoznawczych organizowane są spotkania w tematyce świątecznej, które mają dawać radość by nie czuć się samotnym zrezygnowanym czy bezwartościowym człowiekiem. Stowarzyszenie „Promyk” oddział Trzemeszno skupia 128 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn od ludzi dobrej woli.