Gmina Trzemeszno

Podatki i opłaty

Wysokość opłaty miejscowej

rok 2023 obowiązująca

Stawki opłat w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

TUTAJ

 

Stawki podatku od nieruchomości

rok 2024

rok 2024 - zwolnienie

Średnia cena skupu żyta

rok 2024

Stawki podatku od środków transportowych

rok 2024

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Trzemeszno

rok 2013

rok 2014 obowiązująca

 

Stawki opłaty targowej

rok 2016 obowiązująca