Gmina Trzemeszno

Młyn w Kozłowie

Murowany młyn wodny w Kozłowie stanowi kompleks zabudowy przemysłowej, trzykondygnacyjnej, otynkowanej. Wiadomo, że funkcjonował już za czasów opata Michała Kosmowskiego. Młyn w kształcie obecnym wybudowany został w 1910 roku. Stoi przy strudze wodnej w kierunku na Lulkowo-Gniezno.

Budynek młyna

Obecnie obiekt stanowi własność prywatną. Wpisuje się w programy zwiedzania na szlaku turysty kulturowego zainteresowanego zachowanymi obiektami przemysłowymi i zabytkami technicznymi.