Gmina Trzemeszno

Izba Pamięci Jana Kilińskiego

Izba Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie kultywuje pamięć bohaterskiego szewca rodem z Trzemeszna Jana Kilińskiego i tradycje szewskie tak niegdyś powszechne w mieście. Założona została przez Henryka Bisikiewicza, mistrza szewskiego i przedstawiciela rodu szewców w trzecim pokoleniu.

Jan Kiliński urodził się i dorastał w mieście rzemieślniczym. Tu wyuczył się podstaw zawodu szewca. Wybór fachu szewca był działaniem ówcześnie naturalnym, bowiem cech szewski dominował w mieście a Trzemeszno nosiło miano miasta szewców. Gdy kilkunastoletni chłopiec wyjechał z Trzemeszna to terminował pod okiem brata Baltazara w Poznaniu, już wtedy mistrza szewskiego, po czym wyjechał do Warszawy zostając mistrzem szewskim.

Zapisano w annałach, że Walenty Bisikiewicz założył w Trzemesznie warsztat szewski w 1882 roku. Po nim rodzinne rzemiosło przejął i prowadził mistrz szewski Stanisław Bisikiewicz, który podtrzymując rodzinne tradycje także wychował następcę, syna Henryka.

Zamysł gromadzenia pamiątek o szewcu Janie Kilińskim zrodził się w 1961 roku. Przybywające eksponaty umożliwiły stworzenie w warsztacie kącika poświęconego bohaterowi Insurekcji Kościuszkowskiej oraz wyeksponowanie pamiątek rodziny szewców Bisikiewiczów. Staraniem mistrza szewskiego Henryka Bisikiewicza magistrat Trzemeszna 8 kwietnia 1974 roku wyraził „zgodę na używanie dodatkowej nazwy warsztatu rzemieślniczego branży szewskiej” i nadanie mu „imienia Jana Kilińskiego”. Był to widoczny krok w staraniach podejmujących utworzenie Izby Pamięci, bowiem wtedy też Izba uzyskała oddzielne pomieszczenie.

jk1 

Uroczystość otwarcia Izby Pamięci Jana Kilińskiego zorganizowano 25 lutego 1988 roku, a wydarzenie było ukoronowaniem wieloletnich starań społecznikowskich mistrza Henryka. Ekspozycja objęła obrazy, fotografie, broń białą i różne tematyczne pamiątki.

Obecnie Usługową Pracownię Obuwia im. Jana Kilińskiego i Izbę Pamięci Jana Kilińskiego prowadzi mistrz szewski w czwartym pokoleniu, Wojciech Bisikiewicz. Rozwinął działalność świadcząc usługi w warsztatach w Trzemesznie i Gnieźnie.

W roku 2018 uroczyście obchodzono trzydziestolecie powstania Izby Pamięci, co uzmysłowiło mieszkańcom, iż wrosła ona w lokalny pejzaż miasta. Odwiedziło ją wielu mieszkańców Trzemeszna, mieszkańcy okolicy, turyści z kraju i zagraniczni.

 Kontynenty

 Państwa

 Ameryka Południowa

 Ameryka Północna

 Australia

 Azja

 Europa

 Australia

 Brazylia

 Chiny

 Dania

 Hiszpania

 Japonia

 Litwa

Niemcy

 Polska

 Węgry

 Włochy

 Razem: 5

 Razem: 11

jk2 

Izba przy ulicy Gen. Dąbrowskiego w Trzemesznie, którą Pan Wojciech nadal chętnie udostępnia zwiedzającym, jest otwierana zainteresowanym po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr tel. 503 038 150).

Oprac. dr Andrzej Leśniewski