Gmina Trzemeszno
Powróć do: strona główna

Fundacja NASZA WIEŚ

DANE  KONTAKTOWE:
Trzemżal 42/1 62-235 Trzemżal
tel: (61) 415 62 84

SKŁAD ZARZĄDU:
Eleonora Mądra – Prezes
Janusz Mądry - Wiceprezes 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI:

 • poprawa warunków życia, bezpieczeństwa i gospodarki na wsi,
 • ochrona praw i działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej mieszkańców wsi,
 • wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast zmierzających do poprawy infrastruktury,
 • upowszechnianie kultury i tradycji wsi,
 • udział w programach przeciwalkoholowych,
 • wspieranie dialogu międzykulturowego,
 • upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
 • promocja folkloru, rękodzieła i kultury ludowej w kraju i za granicą,
 • podejmowanie wszelkich działań dotyczących klimatu,
 • promowanie zdrowego trybu życia,
 • wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia.