Gmina Trzemeszno
Powróć do: Trasy zwiedzania

Dziedzictwo Kanoników Regularnych

❶ Wycieczka po Trzemesznie, mieście w powiecie gnieźnieńskim, województwo wielkopolskie

| Trasa  3 x do 0,5 km  | 1 etap 1 godzina |  ᴥ wycieczka piesza | teren miasta |do 10 osób |

Trasa Dziedzictwo Kanoników Regularnych obejmuje trzy oddzielne etapy zwiedzania, które przejść możemy w dowolnie wybranym terminie. Dowolność wyboru etapu stanowi przywilej turysty. Wycieczka ukazuje dziedzictwo Kanoników Regularnych Laterańskich Reguły św. Augustyna, zakonników przybyłych do miasta w XII wieku. Zachowane relikty dziedzictwa materialnego i niematerialnego poznajemy z miejskim przewodnikiem turystycznym. Oprac. dr Andrzej Leśniewski.

Trasa Dziedzictwo Kanoników Regularnych: Etap Bazylika

Spotkanie uczestników przy wieżach zachodnich Bazyliki mniejszej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. Trasa ukazuje zachowane relikty dziedzictwa materialnego tworzonego przez 700 lat bytności kongregacji kanoników regularnych i odsłania spuściznę przekazanego nam dziedzictwa niematerialnego. Refleksja obejmuje wskazanie miejsca niezachowanej furty klasztornej, funkcjonowania obok kanoników regularnych – kanoników nieregularnych, założenia skryptorium, praktycznych podwalin pracy bibliotekarza, czy przestrzegania zwyczaju głoszenia kazań mówionych. Zwiedzający wewnątrz kościoła podążają zachowanymi śladami bytności kanoników regularnych. Poznają spuściznę klasztoru utrwaloną w obrazach, freskach i epitafiach upamiętniających zakonników, uczestniczą w odczytywaniu zachowanego przekazu kulturowego. Polichromia sklepienia obrazuje tryptyk męczeńskiej śmierci, wykupienia i złożenia tu św. Wojciecha. Etap kończy zachowana na elewacji zewnętrznej przestroga nieuchronności przemijania zapisana cytatem z Listu do Koryntian.

Trasa Dziedzictwo Kanoników Regularnych: Etap Alumnat

Spotkanie w alei ks. Marcelego Kowalskiego przed bramą wejściową do szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, liceum i szkoły zawodowej. Proponowana trasa oferuje wirtualną podróż przez średniowieczne metody edukacji, podejmuje wskazanie pierwszego w mieście gmachu szkoły opisując tradycje nauki prowadzonej przez kanoników nieprzerwanie pół tysiąca lat. Spacer wzdłuż budynku Zespołu Szkół Liceum i Szkoły Zawodowej powiedzie do Alumnatu, pierwszej szkoły oferującej bezpłatne zakwaterowanie 12 alumnów. Powstała z fundacji jednego z najwybitniejszych opatów w dziejach zakonu. Przejście przez bramę z portykiem prowadzi na dziedziniec kompleksu wybudowanego na rzucie podkowy o prostokątnych skrzydłach. Spacer wieńczy ten etap zwiedzania.

Trasa Dziedzictwo Kanoników Regularnych: Etap Łazarz

Spotkanie przy schodach kompleksu Świetlicy Socjoterapeutycznej, przy ulicy Adama Mickiewicza 28. Zespół szpitalny św. Łazarza powstał w latach 1787-1791. Centralnie górującą kaplicę połączyła po bokach zabudowa pomieszczeń szpitalnych. Prostopadle do osi kompleksu wybudowano dwa bliźniacze budynki parterowe. Mieściły one szkołę elementarną po prawej i połączone, sierociniec z przytułkiem dla osób starszych po lewej. Fundacja opata Michała Kosmowskiego była kontynuacją myśli niesienia pomocy mieszkańcom chorym, chromym i potrzebującym. Aktualne przeznaczenie kompleksu nawiązuje do tej tradycji. Obok Zespołu szpitalnego św. Łazarza zlokalizowano pierwszy cmentarz parafialny nazywany przyszpitalnym, ówcześnie wyprowadzony poza obręb południowej granicy miasta. Trasę kończy obejście zachowanego fragmentu murów nekropolii czynnej do 1817 roku.