Gmina Trzemeszno

Dotacje Wojewody Wielkopolskiego na renowację i utrzymanie grobów wojennych na terenie Wielkopolski

Sprawozdanie z wykonanych prac remontowych finansowanych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w roku 2023

W ramach zadania wykonano następujące prace:
- renowacja Pomnika na Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów 1848
- wykonanie mis granitowych i umieszczenie ich na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej, Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich, Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów 1848, Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej w Kruchowie
- odnowienie napisów oraz malowanie elewacji na Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich
- bieżące uporządkowanie i ukwiecenie grobów wojennych.

Łączny koszt :                                 13.000,52  zł.
w tym:
Wojewoda Wielkopolski            13.000,00  zł.
Gmina Trzemeszno                                0,52 zł.

Sprawozdanie z wykonanych prac remontowych finansowanych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w roku 2022

W ramach zadania wykonano następujące prace:
- remont Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej, polegający na wykonaniu nowej elewacji oraz naprawie pęknięć cokołu pomnika,
- uporządkowanie istniejących nasadzeń oraz wykonanie nowych obsadzeni na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich, Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów 1848,
- uporządkowanie miejsc pamięci narodowej, w tym grobów wojennych.

Łączny koszt :                                8.764,93  zł.
w tym:
Wojewoda Wielkopolski           5.000,00  zł.
Gmina Trzemeszno                     3.764,93 zł.