Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

dla mieszkańców Gminy Trzemeszno mieści się przy Składowisku Odpadów Komunalnych w miejscowości Święte (Miaty) 
- dojazd od ul. Sportowej ok 500 m za stadionem i jest

 czynny we wtorki i czwartki od 15:00 do 17:00

oraz w sobotę w godzinach 10:00-12:00

  

 Do PSZOKu oddawać można bezpłatnie zebrane SELEKTYWNIE następujące rodzaje odpadów problemowych:
- przeterminowane leki,
- chemikalia i opakowania po chemikaliach (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niesprawne lodówki, suszarki, telefony, świetlówki itp),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
- odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji,
 tekstylia,
- odpady podlegające segregacji (papier, szkło, plastik, opakowania wielomateriałowe, metale) o ile termin ich wytworzenia lub ilość uniemożliwiają umieszczenie w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

ODPADY ODBIERANE OD MIESZKAŃCÓW SĄ PRZYJMOWANE NIEODPŁATNIE

Kontakt telefoniczny:
PSZOK                                            577 022 687
Urząd Miejski Trzemeszna    61 415 43 06 wew. 26
                                                          667 747 253
Podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest Gmina Trzemeszno z siedzibą  przy ul. 1 Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Pliki do pobrania:

Regulamin wizyjny na PSZOK
Format: docx, 25.76 kB