Gmina Trzemeszno

Przydatne linki dla organizacji pozarządowych

Te strony warto odwiedzać:

www.ngo.pl
Portal poświęcony działalności organizacji pozarządowych.

www.wielkopolskie.ngo.pl
Serwis organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich z województwa wielkopolskiego.

www.pozarzadowy.pl
Portal kierowany jest do urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli III sektora z Wielkopolski.

www.pisop.org.pl/partnerstwo
Strona projektu „Partnerstwo publiczno - społeczne. POLECAM!" - kierowana do przedstawicieli jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także tych instytucji i osób, które w swoim środowisku lokalnym realizują działania m.in. na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

www.klon.org.pl
Strona Stowarzyszenia Klon/Jawor - na niej między innymi ogólnopolska baza danych o organizacjach pozarządowych, poradniki, badania.

www.mpips.gov.pl

strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.wolontariat.org.pl
Strony sieci Centrów Wolontariatu - informacje interesujące dla wszystkich wolontariuszy.

www.eurodesk.pl
Informacja europejska dla młodzieży oraz osób pracujących z młodymi ludźmi.

www.ukie.gov.pl
Strona Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - dotacje na działania edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz wydanie publikacji.

www.parpa.pl
Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - informacje ważne dla organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

www.batory.org.pl
Strona Fundacji im. Stefana Batorego - wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

www.pafpio.pl
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich - kredyty dla organizacji pożytku publicznego.

www.pajacyk.pl
Program dożywiania dzieci w szkołach, prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną.