Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Podstawowe informacje

OPŁATY

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą Rady Miejskiej i są jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Ponadto Rada Miejska w uchwałach ustaliła sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w zamian za wnoszoną opłatę. Opłata powinna zawierać koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

ODBIÓR ODPADÓW

Gmina w drodze przetargu wybiera przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Trzemeszno świadczyć będzie wyłoniona w drodze przetargu firma Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno.

Uwaga !

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepów, firm, instytucji itp.) nie zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Mogą oni korzystać z usług firm odbierających odpady komunalne wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej. 

Odebrane odpady trafiają do:
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie , Lulkowo 12 a, 62-200 Gniezno
ITPOK w Poznaniu, ul. Energetyczna 5, 61-016 Poznań
NOVAGO Żnin Sp.z o.o, ul. Wawrzynki 35, 88- 400 Żnin,
IPOK Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, u. Bagienna 44, 88-100 Inowrocław.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzemeszno zagospodarowują zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania w instalacji komunalnej w Lulkowie (gmina Gniezno) zarządzanej przez firmę URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno. Instalacja ta została wyłoniona w drodze przetargu na okres od 2.01.2024 do 31.12.2024 r.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Remondis Aqua Trzemeszno, ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno - mobilna zbiórka odpadów na terenie gminy i miasta Trzemeszno
Gmina Trzemeszno - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Święte 3 (Miaty)

Opony:
Grupa KON-WIT, ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów