Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Firmy odbierające odpady

 

 

FIRMY ODBIERAJACE ODPADY

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
GMINA TRZEMESZNO

1.

ALKOM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Sienkiewicz Henryk ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań
NIP:7791015118

 

2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew
NIP:6652963271

 

3.

URBIS Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno
NIP: 7840041944

 

4.

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.
uli 1 Maja 21,  62-240 Trzemeszno
NIP: 7842492125

 

5.    „COMUNALE”  Sp. z o.o.
        ul. Smolna 13D/119, 61-008 Poznań
        NIP: 7822903111