Gmina Trzemeszno

Dotacje w trybie pozakonkursowym

OFERTA
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

 

           Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Trzemeszna przedstawia ofertę złożoną zgodnie ze statutem w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” przez MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY
na zadanie pn.: „Sport alternatywą dla uzależnień”.  

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zapoznać się z ofertą na stronach internetowych www.trzemeszno.pl i www.bip.trzemeszno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. 1-go Maja 1, pokój nr 8 lub na tablicy ogłoszeń UM oraz zgłosić uwagi do przedstawionej oferty.

Następnie po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół Opiniujący tzw. „małe granty” powołany w celu wyrażenia opinii dot. złożonej oferty zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

Wszelkie sugestie/uwagi dot. przedstawionej oferty proszę składać
na piśmie do Biura podawczego Urzędu Miejskiego Trzemeszna (pokój nr 5) bądź przesyłać na adres mailowy: joanna.stejakowska@trzemeszno.pl            
do dnia 19 maja 2022 roku.

 

                                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                          /-/ Krzysztof Dereziński

Podano do publicznej wiadomości:

1) www.bip.trzemeszno.pl  dnia  11.05.2022 r.
2)
www.trzemeszno.pl  dnia 11.05.2022 r.

3) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna  dnia 11.05.2022 r.

 

OFERTY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

 

            Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Trzemeszna przedstawia oferty złożone przez STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI na zadania publiczne pn.:
1) „Rejs jachtami żaglowymi po Jeziorze Popielewskim w Trzemesznie”    
2) „Spływ kajakowy po jeziorze Ostrowickim”.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zapoznać się z ofertą na stronach internetowych www.trzemeszno.pl i www.bip.trzemeszno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. 1-go Maja 1, pokój nr 8 lub na tablicy ogłoszeń UM oraz zgłosić uwagi do przedstawionych ofert.

Następnie po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół Opiniujący tzw. „małe granty” powołany w celu wyrażenia opinii dot. złożonych ofert zostaną zawarte umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.  

Wszelkie sugestie/uwagi dot. przedstawionych ofert proszę składać
na piśmie do Biura podawczego Urzędu Miejskiego Trzemeszna (pokój nr 5) bądź przesyłać na adres mailowy: joanna.stejakowska@trzemeszno.pl  do dnia 12 maja 2022 roku.

 

                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                     /-/ Krzysztof Dereziński

 

Podano do publicznej wiadomości:

1) www.bip.trzemeszno.pl  dnia  05.05.2022 r.
2)
www.trzemeszno.pl  dnia 05.05.2022 r.

3) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna  dnia 05.05.2022 r.

 

OFERTA
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

         Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Trzemeszna przedstawia ofertę złożoną w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego - Działania dla mieszkańców gminy Trzemeszno mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i ochroną zwierząt przez STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE „ZŁOTY LIN”.          

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zapoznać się z ofertą na stronach internetowych www.trzemeszno.pl i www.bip.trzemeszno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. 1-go Maja 1, pokój nr 8 lub na tablicy ogłoszeń UM oraz zgłosić uwagi do przedstawionej oferty.

Następnie po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół Opiniujący tzw. „małe granty” powołany w celu wyrażenia opinii dot. złożonej oferty zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

Wszelkie sugestie/uwagi dot. przedstawionej oferty proszę składać
na piśmie do Biura podawczego Urzędu Miejskiego Trzemeszna (pokój nr 5) bądź przesyłać na adres mailowy: joanna.stejakowska@trzemeszno.pl    do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dereziński

Podano do publicznej wiadomości:

1) www.bip.trzemeszno.pl  dnia  8.04.2022 r.
2)
www.trzemeszno.pl  dnia 8.04.2022 r.

3) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna  dnia 8.04.2022 r.

 

OFERTY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Trzemeszna przedstawia oferty złożone w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez następujące organizacje: 

1) STOWARZYSZENIE TERAZ - kliknij, aby zobaczyć ofertę

2) FUNDACJA „NASZA WIEŚ”  - kliknij, aby zobaczyć ofertę

3) UKS „LIDER”  - kliknij, aby zobaczyć ofertę

4) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC TRZEMESZNO  - kliknij, aby zobaczyć ofertę

5) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC TRZEMESZNO  - kliknij, aby zobaczyć ofertę

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zapoznać się z ofertami na stronach internetowych www.trzemeszno.pl i www.bip.trzemeszno.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. 1-go Maja 1, pokój nr 8 lub na tablicy ogłoszeń UM oraz zgłosić uwagi do przedstawionych ofert.

Następnie po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół Opiniujący tzw. „małe granty” powołany w celu wyrażenia opinii dot. złożonych ofert zostaną zawarte umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.  

Wszelkie sugestie/uwagi dot. przedstawionych ofert proszę składać na piśmie do Biura podawczego Urzędu Miejskiego Trzemeszna (pokój nr 5) bądź przesyłać na adres mailowy: joanna.stejakowska@trzemeszno.pl   do dnia 25 czerwca 2021 roku.

           BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

Podano do publicznej wiadomości:
1) www.bip.trzemeszno.pl  dnia 18.06.2021 r.
2) www.trzemeszno.pl  dnia 18.06.2021 r.
3) tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna  dnia 18.06.2021 r.

Pliki do pobrania:

OFERTY ZAGLE.pdf
Format: pdf, 1.07 MB
OFERTY ZAGLE.pdf
Format: pdf, 1.07 MB
OFERTY ZAGLE.pdf
Format: pdf, 1.07 MB
OFERTA STOWARZYSZENIA ZŁOTY LIN.pdf
Format: pdf, 390.04 kB
OFERTA STOWARZYSZENIA ZŁOTY LIN.pdf
Format: pdf, 390.04 kB