Gmina Trzemeszno
Powróć do: Ochrona środowiska

Czyste powietrze

Liczba złożonych wniosków: 169
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 89
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 436 691, 15


DLA SOŁTYSA - Program Czyste Powietrze

 

SPRAWDŹ STAN POWIETRZA W NASZEJ GMINIE

 

CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Kwota dotacji

Korzystając z programu można uzyskać, w zależności od dochodów, maksymalnie do 30 tysięcy złotych dofinansowania w podstawowym poziomie dofinansowania, i do 37 tysięcy złotych w podwyższonym poziomie dofinanoswania. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych- warunek NIE DOTYCZY przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

"Gminny Punkt Konsultacyjno Informacyjny Programu Czyste Powietrze"

Informujemy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, że w Urzędzie Miejskim Trzemeszna przy ul. gen.H. Dabrowskiego 2 pokój nr 5 został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny obsługujący program "Czyste Powietrze"

W Punkcie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Programu oraz pomoc w wypełnieniu i dostarczeniu do WFOŚiGW Wniosku o dofinansowanie.

Godziny funkcjonowania Punktu:

środa 7:00-10:00
czwartek 7:00-14:00

Pytania dotyczące programu można kierować na adres e-mail : czystepowietrze@trzemeszno.pl a także pod numerem telefonu: 531 639 721

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią programu:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:
- pożyczka
- dotacja

Terminy:
- Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
- Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
- Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:
- Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
- Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Ilość złożonych wniosków:
131

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:
49

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:
620.625,67 zł.


Linki do strony WFOŚiGW:
https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/o-programie
http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

 

 

SMOG albo ZDROWIE

Wielu ludzi nadal uważa że spalanie śmieci w domowych piecach jest tanie, proste i łatwe, a do tego można się szybko pozbyć odpadów. Niestety oszczędność jest pozorna. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

 

Pamiętaj!

Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty a nawet kara więzienia. Artykułu 191 ustawy o odpadach mówi, że „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”, maksymalnie może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Informacje o możliwych programach finansowania dotyczących wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii (m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą, małych elektorowi wiatrowych) można uzyskać w:
* Banku Ochrony Środowiska – Program "EKOkredyt Prosument II” www.bosbank.pl
* Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosigw.poznan.pl

Każdy może na bieżąco monitorować stan jakości powietrza w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Ulotka do pobrania TUTAJ

 

Czystsze Powietrze – PALENIE ŚMIECI SZKODZI!

Wielu ludzi nadal uważa że spalanie śmieci w domowych piecach jest tanie, proste i łatwe, a do tego można się szybko pozbyć odpadów. Niestety oszczędność jest pozorna. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co się dzieje, gdy śmieć się pali?

Narażasz swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, butów, mebli zawierających trujące lakiery czy elementy gumowe, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach, mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Piec nie jest śmietnikiem!

Jak bardzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu.

Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy. Dotyczy to osiedli domów jednorodzinnych, ale także kamienic ogrzewanych piecami kaflowymi.

Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych.

Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutek? Cofa się tlenek węgla i może dojść do zatrucia. Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków.

Szkodliwość palenia polega tym, że wydajność energetyczna śmieci nieposegregowanych jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci, alarmują ekolodzy.
Jakie konsekwencje?

Ustawa o odpadach mówi, że palenie śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Palenie śmieci w piecu domowym powoduje emitowanie 700 razy więcej szkodliwych substancji niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni.

Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty a nawet kara więzienia. Artykułu 191 ustawy o odpadach, mówi, że „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”, maksymalnie może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Jeżeli w wyniku spalania poza spalarniami odpadów występuje zagrożenie życia lub zdrowia albo pogorszenie stanu powietrza, wody lub powierzchni ziemi sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 kodeksu karnego. Karą wówczas jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dlaczego palisz śmieci?

Czy to wynika z oszczędności? Czy naprawdę warto palić odpady? Zaoszczędzone pieniądze na surowcu opałowym wydasz na swojego lekarza, albo lekarza Twoich dzieci. Zyskujesz pieniądze, ale czy warto tak narażać zdrowie swoje i swoich bliskich?

Pamiętaj!!! To jest pożyczka z szybkim terminem spłaty, a płacić będziesz swoim zdrowiem.

Czym możesz palić w piecu?

    węgiel, koks dowolnego rodzaju,

    drewno nieprzetworzone i nieimpregnowane o wilgotności poniżej 20%,

    papier, tekturę i drewno,

    opakowania z papieru, tektury i drewna,

    odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,

    odpady kory i korka,

    trociny, wióry i ścinki,

    mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Czego nie wolno palić w piecu, kominku?

    plastikowych pojemników i butelek po napojach,

    zużytych opon,

    innych odpadów z gumy,

    przedmiotów z tworzyw sztucznych,

    elementów drewnianych pokrytych lakierem,

    sztucznej skóry,

    opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

    opakowań po farbach i lakierach,

    pozostałości farb i lakierów,

    plastikowych toreb z polityenu,

    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik
Format: odt, 22.87 kB