Gmina Trzemeszno

Skład RM oraz komisji RM

RADNI RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA kadencja 2018 - 2023

 
                           1. Benedykt Nitka - Przewodniczący
                           2. Agnieszka Bartz - Wiceprzewodnicząca
                           3. Daniel Bisikiewicz
                           4. Renata Buzała
                           5. Maciej Dalewski
                           6. Marcin Jakubiak
                           7. Piotr Kołodziejczak
                           8. Grzegorz Koperski
                           9. Magdalena Laskowska
                         10. Piotr Lewandowski
                         11. Kacper Lipiński
                         12. Rafał Nawrocki
                         13. Tadeusz Pawlak
                         14. Renata Wiśniewska
                         15. Dominik Woźniak

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

                          
                            1. Magdalena Laskowska - Przewodnicząca
                            2. Marcin Jakubiak - Wiceprzewodniczący
                            3. Renata Buzała - Członek
                            4. Piotr Kołodziejczak - Członek
                            5. Rafał Nawrocki - Członek

 

KOMISJA SPOŁECZNA RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

                            1. Renata Buzała - Przewodnicząca
                            2. Kacper Lipiński - Wiceprzewodniczący
                            3. Agnieszka Bartz - Członek
                            4. Daniel Bisikiewicz - Członek
                            5. Maciej Dalewski - Członek
                            6. Marcin Jakubiak - Członek
                            7. Piotr Kołodziejczak - Członek
                            8. Grzegorz Koperski - Członek
                            9. Magdalena Laskowska - Członek
                          10. Piotr Lewandowski- Członek
                          11. Rafał Nawrocki - Członek
                          12. Benedykt Nitka - Członek
                          13. Tadeusz Pawlak - Członek
                          14. Renata Wiśniewska - Członek
                          15. Dominik Woźniak - Członek

 

KOMISJA FINANSOWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OBSZARÓW WIEJKSICH RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

                             1. Agnieszka Bartz - Przewodnicząca
                             2. Magdalena Laskowska - Wiceprzewodnicząca
                             3. Daniel Bisikiewicz - Członek
                             4. Renata Buzała - Członek
                             5. Maciej Dalewski - Członek
                             6. Marcin Jakubiak - Członek
                             7. Piotr Kołodziejczak - Członek
                             8. Grzegorz Koperski - Członek
                             9. Piotr Lewandowski - Członek
                           10. Kacper Lipiński - Członek
                           11. Rafał Nawrocki - Członek
                           12. Benedykt Nitka - Członek
                           13. Tadeusz Pawlak - Członek
                           14. Renata Wiśniewska - Członek
                           15. Dominik Woźniak - Członek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

                              1. Daniel Bisikiewicz - Przewodniczący
                              2. Rafał Nawrocki - Wiceprzewodniczący
                              3. Maciej Dalewski - Członek
                              4. Piotr Lewandowski - Członek
                              5. Tadeusz Pawlak - Członek