Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Przetarg

Informacje nt. przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno

22.11.2023 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno

Umowa zawarta została na okres od 02.01.2024 do 31.12.2024

24.10.2023 r.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-56e2b976-723b-11ee-a60c-9ec5599dddc1