Gmina Trzemeszno
Powróć do: Ochrona środowiska

Program Priorytetowy „Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu oraz w Regulaminie naboru wniosków dostepnych do pobrania na stronie WFOŚiGW.

Jak ogłoszono, w ramach naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta, a następnie w wersji papierowej.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1)        Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl  (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

2)        Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,

3)        Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,

4)        Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań 

w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące programu i terminów składania wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poprzez portal beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl oraz stronę internetową https://www.wfosgw.poznan.pl/.

Informacje w sprawie szczegółów Programu: tel. 61 845 62 77