Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Osiągnięte poziomy recyklingu

Informacja o poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2022.
(Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) 

1.     Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 40,90 % (wymagany poziom co najmniej 25 %).

2.     Poziom  ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 23,43 % 

3.     Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 21,30 %

Informacja o osiągniętych w 2022 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2022.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
a)    Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. – 12,99 %
b)    COMUNALE Sp. z o. o – 1,75  %

2.     Poziom  składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
a)    Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. – 17,64 %
b)    COMUNALE Sp. z o. o – 16,69  %

Informacja o osiągniętych przez Gminę Trzemeszno 
poziomach recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania

(Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 t.j.) 

ROK 2021

  1. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 34.95 %
  2. Poziom ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji – 0,86 %
  3. Poziom przygotowani do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 99,79 %

Poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

  1. Za rok 2020 – 0,40 %
  2. Za rok 2021 – 0,075%

 

Informacja o osiągniętych w 2021 roku przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i  przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu : [ %]

  1. Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. – 27,48 %
  2. Urbis Sp. z.o.o. – 6,08 %
  3. Alkom Firma Handlowo-Usługowa – 3,07 %

Poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: [ % ]

  1. Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z. o.o. – 100 %

  

Informacja o osiągniętych przez Gminę Trzemeszno 
poziomach recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

(Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 t.j.)

ROK 2020

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom***

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

36,89%

50%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

99,13%

70%

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

1,33%

35%

 

Informacja o osiągniętych w 2020 roku przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [ %]

 

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o .

Urbis Sp. z o.o.

Firma Odpad

Transportowo-Handlowa

Wojciech Wesołowski

Alkom Firma Handlowo-Usługowa

Henryk Sienkiewicz

ALBA EKOPLUS

Sp. z o.o.

ALBA

POŁUDNIE POLSKA

Sp. z. o.o.

Wymagany

poziom [%]

 

 

50

 

 

 

 

Osiągnięty poziom [%]

16,41

Nie dotyczy

0,11

Nie dotyczy

10,95

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ( do dnia 16 lipca) 

 

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o .

Urbis Sp. z o.o.

Firma Odpad

Transportowo-Handlowa

Wojciech Wesołowski

Alkom Firma Handlowo-Usługowa

Henryk Sienkiewicz

ALBA EKOPLUS

Sp. z o.o.

ALBA

POŁUDNIE POLSKA

Sp. z. o.o.

Wymagany

poziom [%]

 

 

35

 

 

 

 

Osiągnięty poziom [%]

21,33

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami : innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o .

Urbis Sp. z o.o.

Firma Odpad

Transportowo-Handlowa

Wojciech Wesołowski

Alkom Firma Handlowo-Usługowa

Henryk Sienkiewicz

ALBA EKOPLUS

Sp. z o.o.

ALBA

POŁUDNIE POLSKA

Sp. z. o.o.

Wymagany

poziom [%]

 

 

70

 

 

 

 

Osiągnięty poziom [%]

100

Nie dotyczy

100

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

           

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

ROK 2019

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom***

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

42,61%

40%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

222,30%

60%

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

18,00 %

40%

  

ROK 2018 

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom***

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

33% 30%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczneodpadów budowlanych i rozbiórkowych

66% 50%

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

22% 40%

 

ROK 2017

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom***

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

30% 20%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczneodpadów budowlanych i rozbiórkowych

32% 45%

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

10% 45%

 

 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012, poz. 645) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012, poz. 676).

** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016, poz. 2167) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012, poz. 676).

***Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016, poz. 2167) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017, poz. 2412).