Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

Mobilny Punkt odbiera BEZPŁATNIE wystawione przed nieruchomość:
- odpady wielkogabarytowe (tzn. zużyte, przestarzałe lub zepsute: fotele, wersalki, dywany, materace, wózki dziecięce, pierzyny, stoły, duże zabawki itp.);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(tzn. zużyte, przestarzałe lub zepsute: pralki, lodówki, zamrażarki, komputery, drukarki, monitory, klawiatury, myszki, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, sprzęt audio, żelazka, odkurzacze, suszarki, zegarki, grzejniki elektryczne, czajniki, tostery, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie);
- opony (w ilości do 4 szt./rok) pochodzące z gospodarstw domowych

Od 1 kwietnia 2019 r. w ramach MOBILNEGO PUNKTU odbierane są TYLKO ww. odpady. Odpady inne niż wyżej wymienione, pochodzenia rolniczego lub z działalności gospodarczej zostaną pozostawione przed nieruchomością.

Odpady takie jak odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, tekstylia, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki itp., przeterminowane leki należy dostarczać do PSZOK mieszczącego się przy byłym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Święte 3 (Miaty). PSZOK czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 15:00-17:00 oraz w soboty w godz. 10:00-12:00.

Odpady podlegające segregacji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zgodnie z zasadami segregacji) należy wystawić w dniu odbioru odpadów segregowanych.

POJEMNIKI na odpady ulegające biodegradacji
System odbioru bioodpadów w pojemnikach BIO został wprowadzony dla wszystkich nieruchomości WIELORODZINNYCH. 
Dla zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta obowiązuje odbiór odpadów BIO w pojemnikach a dla zabudowy jednorodzinnej na terenie wiejskim nadal obowiązuje  odbiór odpadów BIO w workach koloru BRĄZOWEGO 

Odpady, które nie podlegają segregacji należny wystawić przy pojemnikach na odpady zmieszane (pozostałe po segregacji).

UWAGA!!! 
Mobilny odbiór odbywa się tylko po uprzednim telefonicznym, e-mailowym lub osobistym zgłoszeniu do odbierającego odpady komunalne do dnia 28.02.2024 r. (miasto) oraz 01.03.2024 r. (teren wiejski) pod numerem telefonicznym (61) 415 43 08 wew.02 lub adresem e-mail: rafal.wietrzykowski@remondis.pl lub lukasz.gadecki@remondis.pl

 

Najbliższe zbiórki:

1 MARCA 2024 (piątek) - MIASTO TRZEMESZNO

5 MARCA 2024 (wtorek) - TEREN WIEJSKI GMINY TRZEMESZNO CZ. 1

6 MARCA 2024 (środa) - TEREN WIEJSKI GMINY TRZEMESZNO CZ. 2.