Gmina Trzemeszno

Działalność organizacji pozarządowych

     S P R A W O Z D A N I E
 Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TRZEMESZNO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO
I GMINNEJ RADY SPORTU za 2021 rok

 

Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna został przyjęty
w dniu 28 października 2020 roku Program współpracy gminy Trzemeszno
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami i innymi podmiotami, służącego    rozpoznawaniu i zaspokajaniu w miarę           możliwości potrzeb mieszkańców.

Projekt Programu konsultowany był z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które złożyły ankiety do Urzędu Miejskiego Trzemeszna wyrażające dalszą chęć współpracy z administracją samorządową i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Trzemeszno. Uwagi  i propozycje do przedstawionego organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy można było zgłaszać
w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert  oraz w trybie pozakonkursowym w ramach art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.           

Zestawienie zadań publicznych i przyznanych dotacji w 2021 roku
przedstawia się następująco:

 

Lp

 

Nazwa organizacji

 

Zadanie

Tryb
zlecania zadań

Przyznana kwota dotacji

1.

2.

3.

4.

5.

Otwarty konkurs ofert pn.:
”Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 
  13.000,00 zł

1.

FUNDACJA
 „NASZA WIEŚ”

 

Żyć bez nałogów –
to zdrowym być

 

 

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

 

4.550,00


Razem:

4.550,00 zł

 

Otwarty konkurs wniosków pn.:
”Wspieranie szkolenia i organizacja rozgrywek ligowych
w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno”   
150.000,00 zł

1.

TRZEMESZEŃSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY
ZJEDNOCZENI

Wspieranie szkolenia
i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno

Uchwała Nr LXIV/620/2018

Rady Miejskiej
 Trzemeszna

Seniorzy
70.000,00

Juniorzy 15.000,00

2.

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych piłki nożnej orlików, młodzików
 i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno

Uchwała Nr LXIV/620/2018

Rady Miejskiej
 Trzemeszna

Młodziki

13.500,00
Orliki

13.500,00
Żaki

13.500,00
Trampkarze

15.500,00

3.

TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

 

Szkolenie oraz udział
w rozgrywkach  tenisa stołowego II ligi kobiet. Szkolenie oraz udział
 w rozgrywkach tenisa stołowego IV ligi mężczyzn

Uchwała Nr LXIV/620/2018

Rady Miejskiej
 Trzemeszna

II liga kobiet

4.500,00

IV liga mężczyzn

4.500,00

 

Razem:

150.000,00

 

Otwarty konkurs ofert pn.:
„Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży
w gminie Trzemeszno”
45.000,00 zł

 1.

AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO „SAMURAJ”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży
w karate tradycyjnym

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

9.000,00

 

2.

 

MIĘDZYSZKOLNY
 KLUB SPORTOWY


Zabawa skrzatów
z piłką nożną

 

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

10.000,00

3.

MIĘDZYSZKOLNY
KLUB SPORTOWY

 

Sport, uśmiech, zabawa
z tenisem ziemnym

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

8.500,00

4.

TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE


Całoroczne szkolenie dzieci
i młodzieży - tenis stołowy

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

7.500,00

5.

TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE


Całoroczne szkolenie dzieci
 i młodzieży - tenis ziemny

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

10.000,00

Razem:

45.000,00 zł

 

Otwarty konkurs ofert pn.:
„Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym
dla mieszkańców gminy Trzemeszno”
25.000,00 zł

1.

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
„ZŁOTY LIN”

Mistrzostwa
Gminy Trzemeszno
 – cykl zawodów wędkarskich

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

4.000,00

2.

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
„ZŁOTY LIN”

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.000,00

3.

STOWARZYSZENIE TERAZ

 

VI Spartakiada
sołectw i osiedli

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.500,00

4.

STOWARZYSZENIE TERAZ

 

V Grand Prix piłki
 siatkowej plażowej

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.000,00

5.

MIĘDZYSZKOLNY
KLUB SPORTOWY

Propagowanie tenisa ziemnego - turnieje

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.500,00

6.

TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

Organizacja turniejów
tenisa ziemnego

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.500,00

7.

TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

Organizacja cyklu turniejów
w tenisie stołowym

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.000,00

8.

STOWARZYSZENIE TERAZ

Trzemeszeńskie nocne turnieje piłki nożnej

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.700,00

9.

FUNDACJA
„NASZA WIEŚ”

Sportowo znaczy zdrowo

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.800,00

10

STOWARZYSZENIE
 POD ŻAGLAMI

Cykl spływów kajakowych

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.700,00

11

STOWARZYSZENIE
POD ŻAGLAMI

ABC pod żaglami

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.500,00

12

FUNDACJA AKTYWNE TRZEMESZNO

Vii Grand Prix Trzemeszna w niegach

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.800,00

Razem:

 

25.000,00 zł

 

Otwarty konkurs ofert pn.:
”Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”
10.000,00 zł

1.

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD KOŁA W TRZEMESZNIE

Dzień Diabetyka

art.11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.500,00

2.

 

ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA
W TRZEMESZNIE

 

Rajd ku zdrowiu „BOLEK”

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

1.400,00

 

3.

 

MIĘDZYSZKOLNY
KLUB SPORTOWY

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.900,00

4.


STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO – KULTURALNE „PROMYK”

Zorganizowanie spotkania dla osób niepełnosprawnych
w celu  pogłębienia świadomości na temat  ochrony i promocji zdrowia połączone z obchodami 20-lecia działalności
SCR-K „PROMYK”
oddział w Trzemesznie

 

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ

1.500,00

5.

STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO – KULTURALNE „PROMYK”

 

Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na
14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny

 

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.000,00

6.

STOWARZYSZENIE
POD ŻAGLAMI

Bezpieczna woda

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

700,00

Razem:

10.000,00

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert pn.:

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
10.000,00 zł

1.

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
 I INWALIDÓW
ZARZĄD REJONOWY
W TRZEMESZNIE

Dzień Seniora  - spotkanie edukacyjno - kulturalne

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

2.500,00

2.

STOWARZYSZENIE TERAZ

Zajęcia ruchowe dla seniorów

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

3.500,00

3.

 

FUNDACJA
 „NASZA WIEŚ”

 

Przyjemne z pożytecznym IV – warsztaty dla seniorów

art. 11

ustawy

o działalności pożytku publ.

4.000,00

Razem:

10.000,00

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert pn.:

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
10.000,00 zł

1.

ZWIĄZEK HARCESRTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA
W TRZEMESZNIE

Święto pyry- śladami wielkopolskiej kultury
obrzędowości 

art. 11 ustawy o działalności pożytku publ.

1.126,00

2.

KRĄG SENIORÓW HARCERSKICH ZIEMI TRZEMESZEŃSKIEJ

Z historią i legendą w tle

art. 11 ustawy o działalności pożytku publ.

2.000,00

3.

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNE „NDM”

Nasze zabytki inaczej

art. 11 ustawy o działalności pożytku publ.

900,00

4.

FUNDACJA
 „KIERUNEK KULTURA”

Ochrona zbiorów rękopiśmienniczych
 i drukowanych
Muzeum Regionalnego
w Trzemesznie

art. 11 ustawy o działalności pożytku publ.

1.543,73

5.

FUNDACJA
 „KIERUNEK KULTURA”

Kwerendy dotyczące argentariów  Opactwa Trzemeszeńskiego

art. 11 ustawy o działalności pożytku publ.

2.176,20

Razem:

7.745,93

 

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

 

1.

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER”

 

Nad Morze Bałtyckie

art.19 a

ustawy

o działalności pożytku publ.

5.600,00

2.

STOWARZYSZENIE TERAZ

Wycieczki jednodniowe
ze Stowarzyszeniem Teraz

art.19 a

ustawy

o działalności pożytku publ.

4.100,00

3.

FUNDACJA :
„NASZA WIEŚ”

Wakacyjna lekcja historii

art.19 a

ustawy

o działalności pożytku publ.

3.500,00

 

4.

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA
W TZREMESZNIE

Aktywny wakacyjny wypoczynek

art.19 a

ustawy

o działalności pożytku publ.

3.600,00

 

5.

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA
W TRZEMESZNIE

Letni wypoczynek
z legendą w tle

art.19 a

ustawy

o działalności pożytku publ.

3.200,00

 

Razem:

20.000,00 zł

 

             

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego:

Od dnia 6 grudnia 2016 roku działalność swą prowadzi powołania przez Burmistrza Trzemeszna zarządzeniem Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.  

Do zadań GRDPP należy:          
1) zapewnienie udziału organizacji w procesie tworzenia dokumentów strategicznych oraz programów społecznych,

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu,
3) udział w tworzeniu programu współpracy organizacji pozarządowych z Gminną
 Trzemeszno,
4) opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) opiniowanie dokumentów związanych ze sferą pożytku publicznego z formami współpracy finansowej i pozafinansowej, określonych w programach współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Trzemeszno,
6) zapoznanie się treścią sprawozdań z realizacji zadań programu współpracy oraz gminnych programów społecznych,
7) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowymi i innymi podmiotom wymienionym w  art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w § 2,
8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych i
 funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz w/w podmiotów,
9) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a
sektorem pozarządowym,
10) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
11) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Gminą a organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której
mowa  w § 2,
12) inicjowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb społecznych w zakresie
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działa
jącymi w sferze pożytku publicznego,
13) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
14) współpraca z innymi radami działalności pożytku publicznego: gminnymi,  powia
towymi, wojewódzkimi,
15) uczestnictwo w ogólnopolskich projektach kierowanych do rad działalności pożyt
 ku publicznego,
16) inicjowanie i tworzenie nowych rozwiązań w sferze pożytku publicznego.

 

Działalność Gminnej Rady Pożytku Publicznego w 2021 roku 

1)opracowanie i przyjęcie planu pracy rady,    

2) zaplanowanie spotkania dot. Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych
(27 lutego - spotkanie Rady z Prezesami poszczególnych organizacji oraz z Burmistrzem Trzemeszna), wręczanie listów gratulacyjnych oraz kwiatów za działalność społeczną organizacji,   

3) omówienie zorganizowania pikniku integracyjnego dla organizacji pozarządowych

4) omówienie zorganizowania Plebiscytu pn.: „Społecznik Roku Gminy Trzemeszno”.
5) przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy za 2020 r. Wydanie opinii pozytywnej przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego,

6) lipiec 2021 r. - zorganizowanie pikniku plenerowego dla organizacji pozarządowych w parku w Kruchowie w ramach którego przeprowadzono szereg atrakcji m.in. stoiska prezentujące działalność organizacji, zawody wędkarskie dla członków organizacji, przejażdżki bryczką, pływanie kajakami, poczęstunek przy grillu w celu wspólnej integracji organizacji.

7) konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzenie konsultacji, wypracowanie wniosku do budżetu dot. środków finansowych na otwarte konkursy ofert i „małe granty”, zaopiniowanie projektu Programu współpracy na 2022 rok przez GRDPP.

8) wniosek GRDPP o zmniejszenie wymaganego wkładu własnego finansowego
z 10 % do 5 % w otwartych konkursach ofert.  

9) wydanie pozytywnej opinii do projektu budżetu na 2022 rok gminy Trzemeszno
w zakresie dot. organizacji pozarządowych, dostarczenie do organizacji życzeń świąteczno – noworocznych od Burmistrza i Przewodniczącego GRDPP
w Trzemesznie.

Działalność finansowa dla organizacji pozarządowych:

W zakresie działalności finansowej udzielano organizacjom pozarządowym dotacji zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast w zakresie działalności sportowej wsparcie finansowe otrzymywały podmioty uprawnione zgodnie z ustawą o sporcie.

Działalność pozafinansowa dla organizacji pozarządowych:

Działania o charakterze pozafinansowym obejmowały:       
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla organizacji pozarządowych udzielane przez pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za współpracę
z organizacjami pozarządowymi,
- pomoc w zakładaniu stowarzyszeń,
- współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie,
- pomoc w przygotowaniu różnego rodzaju materiałów potrzebnych do realizacji zadań publicznych m.in.: zaproszenia, ulotki, plakaty,

- informowanie organizacji o programach dot. pozyskania środków zewnętrznych,
- organizowanie i informowanie o szkoleniach dla przedstawicieli organizacji,
- udostępnianie sali posiedzeń na spotkania organizacji,
- przekazywanie organizacjom w miarę możliwości materiałów informacyjnych
 i promocyjnych gminy Trzemeszno,

- promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez propagowanie działań
 i przedsięwzięć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce: „Działalność organizacji pozarządowych”.   

Działalność Gminnej Rady Sportu w Trzemesznie

Od dnia 20 października 2021 roku powołana została Zarządzeniem
Nr 502.2021 Burmistrza Trzemeszna Gminna Rada Sportu w Trzemesznie.
W skład Rady wchodzi 9 członków m.in. z przedstawiciele klubów sportowych, radni Rady Miejskiej, przedstawiciel organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do zadań Gminnej Rady Sportu należy:

  1. Opiniowanie działań z zakresu kultury fizycznej i działalności sportowej,
    a w szczególności:

a) strategii rozwoju gminy z zakresie kultury fizycznej i działalności sportowej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i działalności sportowej,

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i działalności sportowej,

d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie gminy, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele w zakresie działalności sportowej,

e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy, dofinansowanych przez budżet gminy 

  1. Współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
  2. Współpraca ze szkołami na terenie gminy w zakresie działalności sportowej,
  3. Współpraca z Komisjami Rady Miejskiej Trzemeszna.

 

Do 31 grudnia 2021 roku odbyły się następujące posiedzenia GRS:

 

1|) 15 listopada 2021 r. – pierwsze posiedzenie GRS na którym dokonano wyboru Przewodniczącego GRS, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącym został Pan Marcin Jakubiak, Wiceprzewodniczącym – Pan Tobiasz Bartkowski, a Sekretarzem Pani Joanna Stejakowska.


2) 25 listopada 2021 r. -  podczas posiedzenia omówiono tryb wspierania rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji w ramach konkursów na podstawie ustawy o sporcie oraz uchwały RM (sport ligowy) i ustawy o działalności pożytku publicznego (całoroczna działalność klubów i imprezy rekreacyjno – sportowe).    
Wypracowano dwa wnioski: jeden o zwiększenia w budżecie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Trzemesznie środków finansowych w wysokości 50.000,00 złotych na organizację dwóch biegów tj. Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego po stronie przychodów, które będą pokryte z wpisowego
i zostaną w takiej samej kwocie przeznaczone po stronie wydatków na organizacje tych biegów, drugi wniosek o zwiększenia w budżecie Osrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie środków finansowych w wysokości co  najmniej:
10.000,00 złotych na remonty i 10,000,00 złotych na usługi z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania wszystkich obiektów utrzymywanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

 

3) 9 grudnia 2021 r. – podczas trzeciego posiedzenia omawiane były sprawy dot. TLKS „Zjednoczeni” oraz wydano opinię do podziału ogólnej kwoty z przeznaczeniem na całoroczną działalność szkolenia dzieci i młodzieży oraz na imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym.

 

4) 21 grudnia 2021 r. – posiedzenie GRS z zaproszonym Zarządem TLKS „Zjednoczeni” w celu omówienia sytuacji klubu.

 

         Nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag do realizacji Programu współpracy Gminy Trzemeszno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r. 

 

 

 

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych 2022 r.
połączony z rozstrzygnięciem konkursu
SPOŁECZNIK ROKU 2021 GMINY TRZEMESZNO
 

 

       Dnia 27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Dzień Trzeciego Sektora to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych. Nie ulega wątpliwości, że w tym dniu świat musi podziękować takim organizacjom za wspaniałą pracę jaką wykonują na rzecz społeczeństwa. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych z całego świata oraz społeczników, którzy za nimi stoją i przez cały rok przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz zmieniania swojego otoczenia na lepsze. Z tej właśnie okazji wczoraj w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie odbyło się uroczyste spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie wraz z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Trzemeszno oraz zaproszonymi gośćmi. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy i przewodniczący GRDPP w Trzemesznie Andrzej Lisiecki wręczyli listy gratulacyjne liderom wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Trzemeszno. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych połączone były z rozstrzygnięciem konkursu o tytuł Społecznika Roku 2021 Gminy Trzemeszno. Do tego tytułu były nominowane dwie kandydatury. Ich pracę oraz wkład oceniła Kapituła nadawania tytułu Społecznika Roku oddając swój głos na jedną z kandydatek. Osobami zgłoszonymi były Pani Stanisława Szymańska oraz Pani Maria Głowacka. Członkowie Kapituły mieli wielki dylemat. Jak wiadomo wszystkim działaczom obie panie są wieloletnimi, zasłużonymi społecznikami i działają na rzecz naszej małej ojczyzny – gminy Trzemeszno od wielu lat, poświęcając się z całego serca. Tak więc każda z pań w pewnym sensie wygrała. Społecznika Roku 2021 Gminy Trzemeszno Kapituła przyznała Pani Marii Głowackiej, która otrzymała piękna statuetkę. Obydwie panie otrzymały listy gratulacyjne, bukiet kwiatów, Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dedykacją od Pana Tadeusza Tomaszewskiego - Posła na Sejm, książkę z dedykacją Burmistrza Trzemeszna oraz tomik poezji Wiceburmistrza Trzemeszna. Podczas całego spotkania miały miejsce liczne życzenia i gratulacje, pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania i okolicznościowy przepyszny tort.

 

        Na zakończenie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć ofiar cywilnych i wojskowych Ukrainy w wyniku zbrojnej napaści Rosji na to państwo. Podkreślono także potrzebę rozpoczęcia lokalnych inicjatyw pomocowych (finansowych i rzeczowych) na rzecz osób z Ukrainy potrzebujących pomocy i wsparcia ze strony naszego kraju. 
 

PIKNIK GMINNEJ RADY DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MALICZ 2020 R. 

 

        W dniu 11 lipca 2020 roku w godzinach od 15.00 do 19.30 przy Jeziorze MALICZ odbyło się spotkanie plenerowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Trzemeszno. 
       Organizatorem pikniku była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie na czele z jej Przewodniczącym i jednocześnie pomysłodawcą pikniku Panem Andrzejem Lisieckim.
W trakcie spotkania przeprowadzone zostały zawody wędkarskie w trzech kategoriach: kobiety, juniorzy oraz seniorzy. Chętnych do wędkowania nie brakowało, zajętych było
26 łowisk. Podczas, gdy wiele osób łowiło, dla innych zapewniono również atrakcje tj.: można było miło spędzić czas pływając kajakami ze Stowarzyszeniem pod Żaglami oraz rowerkami wodnymi z Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także podziwiać piękną przyrodę otaczającą Jezioro Malicz podczas przejażdżek bryczką i przejażdżek motocyklami ze Stowarzyszenia „Wolni Strzelcy”. Uczestnicy pikniku posilali się kiełbaskami z grilla, przepysznymi plackami drożdżowymi, za które podziękowania należą się Pani Joannie Lisieckiej oraz ciasteczkami, sokami, kawą i herbatą. W bardzo miłą atmosferę wprowadziło również wszystkich uczestników rozpalane ognisko przy którym, można było wspólnie spędzić czas. Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim członkom stowarzyszeń za zaangażowanie się we wspólną organizację pikniku. Członkowie organizacji mieli okazję do wspólnego nawiązywania współpracy, postawały już nawet plany na kolejne tego typu spotkania z udziałem bardzo wielu chętnych osób, które chciałyby włączyć się w przyszłości w organizację wspólnych przedsięwzięć dla społeczności lokalnej.