Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Kontakt

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Pichłacz-Wilkowska - Referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 

Urząd Miejski Trzemeszna, ul. Dąbrowskiego 2, pokój nr 1

tel: (+48 61) 415-43-06 wew. 26 lub 667 747 253

email: odpady@trzemeszno.pl