Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2020

Zdalna Szkoła

Kolejne 55 laptopów z programu „Zdalna Szkoła +”

Gmina Trzemeszno pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego, który ma trafić do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Gminy Trzemeszno. Pozyskano dotację o łącznej wartości 94 999,85 zł, z której gmina zakupiła 55 laptopów. sprzęt został już  przekazany szkołom, które będą dalej użyczać go potrzebującym uczniom, którzy nie maja dostępu do komputera, z naciskiem na rodziny wielodzietne Pozwoli to na sprawną realizację zdalnego nauczania i zapewni możliwość dalszej edukacji w przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnie. Po raz kolejny postawiliśmy na sprzęt dobrej jakości poleasingowy, stąd też taka liczba zakupionych laptopów.

Zakup jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Środki pochodzą z programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Łącznie W ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” pozyskaliśmy 165 913,85 zł  z czego sfinansowano zakup 111 laptopów.

 

Gmina Trzemeszno w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant do 69 914 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół z terenu gminy.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69914 zł, 56 uczniów ze wszystkich 5 szkół ma możliwość korzystania ze zdalnego nauczania. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: www.cppc.gov.pl w zakładce „Zdalna Szkoła”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.