Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2022

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+

Gmina Trzemeszno ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 -2025 Edycja 2022, na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" otrzymała dofinansowanie w wysokości 97 022,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 314 011,28 zł.

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości życia seniorów, w wieku 60+ z terenu miasta i Gminy Trzemeszno. Celem szczegółowym jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty Dziennego Domu Senior +.

Pozyskane dofinansowanie będzie przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" w Trzemesznie. Zgodnie ze złożoną ofertą w Dziennym Domu „Senior+” realizowana jest terapia zajęciowa, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia aktywności ruchowej ( fitness, pilates, yoga, itp.), zajęcia muzyczne, sesje z psychologiem. W ramach spędzania wolnego czasu Uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie z: wycieczek integracyjnych, wyjść do miejsc użyteczności publicznej m.in. teatru, kina, muzeum, basen, spotkań integracyjnych, w tym: m.in.Dzień Seniora, wolontariat międzypokoleniowy. Ponadto uczestnicy zajęć biorą udział w warsztatach kulinarnych, fotograficznych, ogrodniczych oraz mają zapewniony dwudaniowy obiad. Z oferty Dziennego Domu „Senior+” w  Trzemesznie korzysta 25 seniorów, mieszkańców Gminy Trzemeszno.