Gmina Trzemeszno

Transmisje na żywo z obrad sesji RM

Szanowni Państwo,

informujemy, że sesje Rady Miejskiej Trzemeszna będą nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie.
Chcąc uczestniczyć online w tym wydarzeniu wystarczy wejść na kanał Gminy Trzemeszno na portalu transmisjaobrad.info, który znajduje się pod adresem https://transmisjaobrad.info/channels/10/gmina-trzemeszno


https://transmisjaobrad.info/channels/10/gmina-trzemeszno/live

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.trzemeszno.pl, www.bip.trzemeszno.pl i kanale Gminy Trzemeszno na portalu transmisjaobrad.info https://transmisjaobrad.info/channels/10/gmina-trzemeszno

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Trzemeszna.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@trzemeszno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miejskiej – przetwarzane są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.
4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.trzemeszno.pl www.bip.trzemeszno.pl i kanale Gminy Trzemeszno na portalu transmisjaobrad.info https://transmisjaobrad.info/channels/10/gmina-trzemeszno bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
6. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pani/Pana barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji Rady), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej i przebiegu komisji Rady nie ma wpływu na realizację przez Panią/Pana praw związanych z uczestnictwem na sesji lub posiedzeń komisji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie ).
9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
11. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.