Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

ład 

Gmina Trzemeszno w ramach naboru programu Odbudowy Zabytków złożyła 8 wniosków o dofinansowanie / dotacje.

Dotacje otrzymały 2 wnioski:

1)     Remont dachu kościoła pw. Św. Jakuba Większego w Kamieńcu wnioskowana kwota dofinasowania: 588.000,00zł.

2)     Renowacja i konserwacja ścian w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie wnioskowana kwota dofinansowania: 500.000,00zł.