Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2022

Posiłek w szkole i w domu

W ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3 - 2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:

  • Adaptacja pomieszczenia na jadalnię w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Trzemżalu otrzymane dofinansowanie 25 000,00zł. wartość całkowita projektu:  35.864,18zł.
  •   Adaptacja pomieszczenia na jadalnię w  Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie otrzymane dofinansowanie: 25 000,00zł. wartość całkowita projektu:33.738,52zł.

Otrzymane kwoty są maksymalnymi które można było pozyskać w programie.