Gmina Trzemeszno

Portal mapowy eGmina

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://trzemeszno.e-mapa.net/

znajduje się portal mapowy eGmina, w którym dostępne są zbiory i rejestry dotyczące m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Aby włączyć warstwę z planami miejscowymi należy odznaczyć "+" przy warstwie "zagospodarowanie przestrzenne", a następnie zaznaczyć pozycję "plany miejscowe".

Uruchomiony portal mapowy ma służyć mieszkańcom, aby ułatwić im dotarcie do informacji związanej z systemem informacji przestrzennej. W portalu można dla wskazanej działki odnaleźć ustalenia obowiązującego miejscowego planu i sprawdzić, czy dany teren objęty jest procedurą sporządzania planu. Można również sprawdzić ustalenia zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno.