Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2023

Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków

Pod tym właśnie tytułem Gmina Trzemeszno wspólnie z dyrektorami i nauczycielami ze szkół podstawowych w okresie marzec-czerwiec 2023 r. realizowała projekt nauki pływania dla 102 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy. 

Pływanie jest jednym z najzdrowszych sportów, wszechstronnie rozwijającym organizm. 

Celem programu zajęć na basenie było opanowanie sztuki pływania dla celów użytkowych, rekreacyjnych, a także zdrowotnych. 

W związku z brakiem krytej pływalni na terenie gminy Trzemeszno zajęcia odbywały się będą na krytej pływalni w Mogilnie w pełni przystosowanej do nauki pływania. Każdy uczestnik zakończył naukę prostym egzaminem pływackim, co potwierdziło skuteczność przeprowadzonych zajęć. 

Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Całkowity koszt zadania: 61.600 zł., w tym środki z FZSdU 20.000 zł.

 01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo