Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2021

Inwentaryzacja i oczyszczenie macew oraz uporządkowanie zieleni cmentarza żydowskiego w Trzemesznie

Gmina Trzemeszno otrzymała w grudniu 2021 r. od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce dotację w kwocie 5.000 zł. na projekt:

Inwentaryzacja i oczyszczenie macew oraz uporządkowanie zieleni cmentarza żydowskiego w Trzemesznie

W ramach projektu w listopadzie 2021 r. przeprowadzono akcję porządkowania zieleni na terenie cmentarza. Prace wykonała profesjonalna firma z pomocą wolontariuszy, w tym uczniów trzemeszeńskich szkół, harcerzy i społeczników.

Następnie członkowie Zespołu ds. uporządkowania i upamiętnienia Cmentarza Żydowskiego w Trzemesznie rozpoczęli prace związane z inwentaryzacją macew. W tym celu fragmenty macew zostały przetransportowane z otwartego terenu PSZOK-u do budynku warsztatów szkolnych. Tam złożono 18 macew w całość, oczyszczono wszystkie fragmenty, zrobiono dokumentację fotograficzną, opracowano karty obiektów. Zlecono również tłumaczenie inskrypcji nagrobnych w ramach środków własnych. Jednocześnie prowadzono badania nad nagrobkami, co pozwoliło zidentyfikować 23 osoby pochowane na tutejszym cmentarzu.

W ostatnim etapie prac w ramach projektu, w okresie lipiec-listopad 2022 r. kompletne macewy oraz fragmenty zostały ostatecznie oczyszczone, naprawione i zaimpregnowane w ramach umowy zawartej z profesjonalnym kamieniarzem.