Gmina Trzemeszno

Dane kontaktowe

Nazwa: Gmina Trzemeszno

Rodzaj: Urząd Miejski Trzemeszna

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Adres: Gen. Henryka Dąbrowskiego 2

                62-240 Trzemeszno

NIP: 7842298676

Regon: 092351280

Nr konta: 47 1020 4027 0000 1102 1417 2011 
                      Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.)

Kontakt: telefon: (+48 0-61) 415-43-06
                                     (+48 0-61) 415-43-05
                                     (+48 0-61) 415-43-07

                      fax: (+48 0-61) 415-44-12

                       

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego Trzemeszna

wraz z danymi kontaktowymi 

Centrala tel. 61 41 54 305, 61 41 54 306, 61 41 54 307

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew.

Nr telefonu komórkowego

email

 
Referat Organizacyjny

Nina Strzelecka

Sekretarz Gminy/Kierownik Referatu Organizacyjnego

50

691 866 931
sekretarz@trzemeszno.pl

Elżbieta Zamiara

Starszy Inspektor. ds. organizacyjno-samorządowych

21

667 737 028
sekretariat@trzemeszno.pl

Agnieszka Kozłowska

Starszy inspektor ds. organizacyjnych

27

722 022 510
agnieszka.kozlowska@trzemeszno.pl

Monika Klimacka

Podinspektor ds. organizacyjnych

-

667 747 215
monika.klimacka@trzemeszno.pl

Adrian Wojtczak

Informatyk

-

722 022 687
adrian.wojtczak@trzemeszno.pl

 
Referat Finansowo-Księgowy

Jolanta Dzięcielak

Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

42

 531 973 889
skarbnik@trzemeszno.pl

Hanna Koperska

Zastępca Głównego Księgowego

45

667 737 657
hanna.koperska@trzemeszno.pl

Magdalena Patulak

Referent ds. windykacji i egzekucji podatków i opłat

43

667 747 240
magdalena.patulak@trzemeszno.pl

Marzanna Trzcińska

Starszy inspektor ds. księgowości podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

43

667 747 240
marzanna.trzcinska@trzemeszno.pl

Joanna Ryndak

Referent ds. księgowości podatkowej

43

667 747 240
joanna.ryndak@trzemeszno.pl

Kamila Pietrzykowska

Inspektor ds. sprawozdawczości
i ewidencji

45

667 747 219
kamila.pietrzykowska@trzemeszno.pl

Adam Szymkowiak

Inspektor ds. księgowości budżetowej

45

667 747 219
adam.szymkowiak@trzemeszno.pl

Dominika Giza

Inspektor ds. budżetu i planowania

45

667 747 219
dominika.giza@trzemeszno.pl

Natalia Kmiecikowska

Inspektor ds. rozliczeń i analiz

48

natalia.kmiecikowska@trzemeszno.pl

Dorota Zacholska

Starszy inspektor ds. wynagrodzeń

48

667 747 216
dorota.zacholska@trzemeszno.pl

Emilia Smykowska

Inspektor ds. budżetu i rozliczeń

48

667 747 216

emilia.smykowska@trzemeszno.pl

Agnieszka Twarużek

Starszy Inspektor ds. wymiaru i opłat lokalnych

49

667 747 243
agnieszka.twaruzek@trzemeszno.pl

Gabriela Witek

Starszy Inspektor ds. wymiaru i opłat lokalnych

49

667 747 243
gabriela.witek@trzemeszno.pl

 
Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy

Elżbieta Peno

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy/Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

47

667 747 220
elzbieta.peno@trzemeszno.pl

Edyta Kubiak

Zastępca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy

46

667 080 826
edyta.kubiak@trzemeszno.pl

Joanna Ciesielczyk

Inspektor ds. akt stanu cywilnego
i działalności gospodarczej

47

667 747 220
joanna.ciesielczyk@trzemeszno.pl

Grażyna Jędrowska

 

Inspektor ds. dowodów osobistych
i spraw wojskowych

47

667 747 220
grażyna.jedrowska@trzemeszno.pl

Joanna Stejakowska

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i archiwum zakładowego.


46

 

667 737 130
joanna.stejakowska@trzemeszno.pl


Piotr Dzięcielak

Starszy inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej i OC

-

509 037 770

piotr.dziecielak@trzemeszno.pl

Renata Pałucka

Inspektor ds. turystyki i dziedzictwa kulturowego

46

509 037 772
renata.palucka@trzemeszno.pl

Andrzej Leśniewski

Inspektor ds. turystyki i dziedzictwa kulturowego

 

andrzej.lesniewski@trzemeszno.pl

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

Dariusz Jankowski

Zastępca Burmistrza/Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

35

506 056 736
dariusz.jankowski@trzemeszno.pl

Monika Nowicka

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
i obrotu nieruchomościami

30

667 737 221
monika.nowicka@trzemeszno.pl

Barbara Sitarz

Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

30

667 737 221
barbara.sitarz@trzemeszno.pl

Danuta Pawełczak

Starszy inspektor ds. komunalnych, rolnych 
i rozwoju obszarów wiejskich

33

667 747 209

danuta.pawelczak@trzemeszno.pl

Małgorzata Podedworna

Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

33

667 007 151
malgorzata.podedworna@trzemeszno.pl

Monika Krawczak 

Inspektor ds. ochrony środowiska

26

722 022 406
monika.krawczak@trzemeszno.pl

Agnieszka Pichłacz-Wilkowska

Referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

26

667 747 253

agnieszka.wilkowska@trzemeszno.pl

Joanna Zarywska-Siwa

Referent ds. Funduszu Soleckiego, terenów rekreacyjnych oraz ewidencji emisyjności budynków

26

537 264 410

joanna.siwa@trzemeszno.pl

Paweł Kwiatkowski

Inspektor ds. administrowania zasobami lokalowymi

-

667 007 556
pawel.kwiatkowski@trzemeszno.pl


 

Referat Inwestycyjny

Norbert Dombek

Kierownik Referatu Inwestycyjnego

24

667 737 064
norbert.dombek@trzemeszno.pl

Katarzyna Dziekańska

Inspektor ds. zamówień publicznych

24

669 530 230
katarzyna.dziekanska@trzemeszno.pl

Paulina Bernaciak

Inspektor ds. drogownictwa 
i transportu

24

667 747 263

paulina.bernaciak@trzemeszno.pl

Izabela Kowalczyk

Inspektor ds. geodezji i gospodarki przestrzennej

25

667 747 302
izabela.kowalczyk@trzemeszno.pl

Józef Tarnowski

Starszy Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

25

667 737 042
jozef.tarnowski@trzemeszno.pl

 

Referat ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych

Ilona Wawrzyniak

Kierownik Referatu ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych

32

693 111 699
ilona.wawrzyniak@trzemeszno.pl

Małgorzata Alwin

Inspektor ds. oświaty

32

537 022 687
malgorzata.alwin@trzemeszno.pl

Elżbieta Chwiłka-Bruk

Inspektor ds. finansowych

-

697 090 686
elzbieta.chwilka-bruk@trzemeszno.pl

Anna Jakubowska

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

-

697 090 686
anna.jakubowska@trzemeszno.pl

Małgorzata Kuś-Beśka

Główny księgowy ds. jednostek organizacyjnych

-

697 090 686
malgorzata.kus@trzemeszno.pl

Mirella Kaczmarek

Starszy Inspektor ds. płac

-

667 708 604

mirella.kaczmarek@trzemeszno.pl

 

Biuro Rady Miejskiej

Marta Wojtaszak

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

29

667 737 164
marta.wojtaszak@trzemeszno.pl

Katarzyna Gadecka

Inspektor ds. obsługi komisji Rady Miejskiej

29

667 737 164
katarzyna.gadecka@trzemeszno.pl

 

Audytor wewnętrzny

Tomasz Gorczycki -Smyk

Audytor wewnętrzny/Inspektor ODO

51

506 105 765
tomasz.gorczycki@trzemeszno.pl