Gmina Trzemeszno

Trzemeszeńska lista uczestników walk o niepodległość w 100. rocznicę Bitwy na przedpolach Warszawy #84

Ocena 0/5

Pamięci bohaterów poległych i zmarłych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 oraz walczących na kresach wschodnich 1919-1921. Lista uczestników walk o niepodległość nie pretenduje do całościowej. Zestawienia alfabetycznego na podstawie ksiąg metrykalnych i zasobów Muzeum Regionalnego w Trzemesznie dokonał dr Andrzej Leśniewski.

Rotmistrz Feliks Zieliński, urodzony 6 sierpnia 1885 roku w Gniewkowicach powiat inowrocławski, syn Jana i Marianny z domu Sobczak. W latach 1907-1908 odbył służbę wojskową w Berlinie. Przed I wojną światową nabył majątek ziemski Lubiń w gminie Trzemeszno i tu zamieszkał. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach 1914-1915 zasiadał w radzie nadzorczej spółdzielni Rolnik. Podczas I wojny światowej walczył na froncie zachodnim we Francji w szeregach 49 pruskiego pułku piechoty z Gniezna. Troszczył się o angielskich jeńców wojennych skierowanych do pracy w jego majątku w Lubiniu. Jesienią 1918 roku członek Tajnego Komitetu Narodowego, organizacji mającej siedzibę na Rynku w Trzemesznie, obecnie plac Jana Kilińskiego. Był delegatem powiatu mogileńskiego na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu od 3 do 5 grudnia 1918 roku. Powstaniec wielkopolski 1918-1919. Przystąpił do powstania 1 stycznia 1919 roku oddając się pod rozkazy Pawła Cymsa, któremu przekazał zgromadzoną przez TKN i przechowywaną w majątku Lubiń broń. Był w sztabie Cymsa podczas walk o Inowrocław. Dowodził kompanią kulomiotów (karabinów maszynowych) 1 pułku strzelców wielkopolskich w Poznaniu sformowanego rozkazem generała Dowbor-Muśnickiego 19 stycznia 1919 roku, późniejszego 55 pułku piechoty. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 59 pułku piechoty(?). Szlak bojowy pułku wiódł przez Kijów, Baranowicze, Mińsk i Warszawę. Po demobilizacji zaewidencjonowany z przydziałem porucznika rezerwy pułku ułanów wielkopolskich. W 1930 roku awansowany do stopnia rotmistrza rezerwy. W okresie międzywojennym udzielał się społecznie zasiadając jako przysięgły Sądu Powiatowego w Trzemesznie. Weteran. Członek Koła Trzemeszno Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-19. Inicjator powołania Związku Towarzystw byłych Powstańców i Wojaków w Mogilnie. Za udział w wojnie 1920 odznaczony, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Jako wiceprezes Powiatowego Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych współorganizator zaprezentowanej 8-9 września 1928 roku Powiatowej Wystawy Rolniczej. W 1930 roku angażował się w pomoc bezrobotnym z ramienia Komitetu Powiatowego Pomocy Bezrobotnym. W latach 1937-1939 członek zespołu redakcyjnego tygodnika „Kosynier” w Trzemesznie. Pisywał artykuły wspomnieniowe. Wiosną 1939 roku z wójtem Trzemeszna Bolesławem Zawalicz-Mowińskim odbył „sentymentalno-rozpoznawczą” podróż do Bradford w Anglii, a w czerwcu opublikował w „Dzienniku Bydgoskim” trzy artykuły podejmujące sojusz Polski z Anglią w perspektywie nadchodzącej wojny. Podczas II wojny światowej jesienią 1939 roku deportowany z majątku w Lubiniu do GG. Zmarł w Ślesinie 29 czerwca 1943 roku i tam został pochowany. Źródło: Wojskowe Biuro Historyczne, Detale kartoteki personalno-odznaczeniowej. Zieliński Feliks, https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?str+ona=15&szufladka=ZIEL-ZIEL, dostęp 31 maja 2021 r.; Odznaczeni Orderem „Virtuti Militari” [w:] Jednodniówka 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Warszawa 19 stycznia 1927 r., s. 4; Stefan Jesionek, Zarys historji 55-go poznańskiego pułku piechoty, Warszawa 1928, s. 28; Trzemeszno w dobie powstania wielkopolskiego 1918-1919, red. Andrzej Leśniewski, s. 272-273; Drogi do niepodległości. Trzemeszno w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Andrzej Leśniewski, s. 20, 32. ; II wojna światowa w Trzemesznie. Tom I, s. 129, 350-351; Marian Przybylski, Biogram Feliksa Zielińskiego do: Słownik Delegatów na PSD, maszynopis, Strzelno 2019; Maciej Adamski, Major Kazimierz Haber i porucznik Feliks Zieliński – o dwóch zapomnianych powstańcach na kanwie pewnego konkursu historycznego, Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” 2016/2017; fot. ScreenHunter_33 Jan. 21 13.04, pow.

Andrzej Leśniewski

Zdjęcie portretowe

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności