Gmina Trzemeszno

Trzemeszeńska lista uczestników walk o niepodległość w 100. rocznicę Bitwy na przedpolach Warszawy #29

Ocena 0/5

Pamięci bohaterów poległych i zmarłych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 oraz walczących na kresach wschodnich 1919-1921. Lista uczestników walk o niepodległość nie pretenduje do całościowej. Zestawienia alfabetycznego na podstawie ksiąg metrykalnych i zasobów Muzeum Regionalnego w Trzemesznie dokonał dr Andrzej Leśniewski.

Kapral Franciszek Biedermann, urodzony 5 stycznia 1895 roku w Gnieźnie, syn robotnika Ignacego i Agnieszki z domu Lewandowskiej. W 1915 roku wcielony do armii pruskiej walczył w I wojnie światowej. Po powrocie z wojny osiadł w Ostrowitem, gdzie zamieszkali rodzice. W połowie stycznia 1919 roku ochotniczo wstąpił do tworzonego w Gnieźnie 3 pułku ułanów wielkopolskich. Otrzymał przydział do 2 szwadronu, w którym walczył w powstaniu wielkopolskim na froncie północnym w rejonie Kcyni, Szubina i Chodzieży. Po reorganizacji Armii Wielkopolskiej pułk, przemianowany na 17 pułk ułanów wielkopolskich, wkroczył 20 stycznia 1920 roku do Bydgoszczy. Biedermann podaje w życiorysie skierowanie na odcinek frontu pod Lesznem. Wiadomo, że na miejscu pozostał szwadron zapasowy pod dowództwem majora Tadeusza Obrębowicza, a to nazwisko wymienia jako bezpośredniego przełożonego. Niewątpliwie był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920. Główne siły pułku wyruszyły przez Wilno do Sarn i uczestniczyły w wyprawie kijowskiej, Kijów zajmując 7 maja 1920 roku. Zacięte bitwy toczono o miejscowości Starosielce, Rudnia-Kowanka i Radziwiłłów. Do Gniezna pułk powrócił z dużymi stratami własnymi. Franciszek Biedermann otrzymał awans na kaprala. Po zdemobilizowaniu w marcu 1921 roku imał się różnych zajęć. Pracował jako robotnik rolny, w kopalni i na kolei. Osiadł w okresie międzywojennym w Trzemesznie. Podczas II wojny światowej pracował na kolei na odcinku w Trzemesznie i Mogilnie. Od lutego 1945 roku otrzymał posadę konwojenta Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzemesznie, a od 1956 pracował w Spółdzielni Mienia w Mogilnie. W 1936 roku był członkiem władz Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 Koło w Trzemesznie. Na podstawie zaświadczenia CAW w Warszawie potwierdzającego w 1960 roku dokonanie weryfikacji przed 1939 rokiem i ujęcie na ewidencji Biura Historycznego DOK-VII w Poznaniu pod nr 13581, został 28 sierpnia 1969 roku przyjęty do ZBoWiD-u. Zmarł niedługo później, 27 grudnia 1969 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie. Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, Zaświadczenie Nr 1771, Warszawa, 1 kwietnia 1960 roku, zbiory MRT, bez paginacji; Odpis skrócony aktu zgonu Nr 170/1969 z 21 marca 1970 r., zb. MRT; Drogi do niepodległości. Trzemeszno w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, red. Andrzej Leśniewski, s. 142, 151; Trzemeszno w dobie powstania wielkopolskiego 1918-1919, red. Andrzej Leśniewski, s. 316; Jerzy Wasiutyński, Zarys historii wojennej 17-go pułku Ułanów Gnieźnieńskich, Warszawa 1929, s. 3-6; Tablica inskrypcyjna z nazwiskiem na Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich 1918-1919; Grobonet Trzemeszno, www.trzemeszno.grobonet.com/grobonet/start.php, dostęp 27 listopada 2020, sektor A, rząd 12, nr grobu 12.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności