Gmina Trzemeszno

Program „Ciepłe mieszkanie” nabór wniosków

Ocena 0/5

cieplemieszkanie 

29.12.2023

Gmina Trzemeszno informuje, że trwa nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzemeszno. 

Do 28 grudnia  2023 r. zostało złożonych 15 wniosków o dofinansowanie, Gmina Trzemeszno zawarła 13 umów z Beneficjentami końcowym. Przedmiotem zawartych umów jest udzielenie Beneficjentowi  przez Gminę Trzemeszno dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Beneficjenta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych Gminie Trzemeszno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. 

Gmina Trzemeszno otrzymała środki finansowe dla ośmiu zrealizowanych przedsięwzięć na łączną kwotę 102 241,18 zł. Środki te zostały przekazane beneficjentom końcowym.

BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

25.10.2023

Gmina Trzemeszno przypomina, trwa nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzemeszno. 

W wyniku naboru do 24 października  2023 r. zostało złożonych 11 wniosków o dofinansowanie, Gmina Trzemeszno zawarła 9 umów z Beneficjentami końcowym. Przedmiotem zawartych umów jest udzielenie Beneficjentowi  przez Gminę Trzemeszno dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Beneficjenta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych Gminie Trzemeszno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. 

Gmina Trzemeszno otrzymała środki finansowe dla czterech zrealizowanych przedsięwzięć na łączną kwotę 45 580,20 zł. Środki te zostały przekazane beneficjentom końcowym.

BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

28.07.2023 

Gmina Trzemeszno przypomina, że od dnia 1 lutego 2023 r. trwa  nabór wniosków 
o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego 
w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzemeszno. 

W wyniku naboru do 28 lipca 2023 r. zostało złożonych siedem wniosków o dofinansowanie, Gmina Trzemeszno zawarła 6 umów z Beneficjentami końcowym. Przedmiotem zawartych umów jest udzielenie Beneficjentowi  przez Gminę Trzemeszno dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Beneficjenta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej „Programem”), ze środków udostępnionych Gminie Trzemeszno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz określenie praw  i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją tego przedsięwzięcia tj. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Gmina Trzemeszno wystąpiła z wnioskiem o płatność dla Gminy, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych dla czterech zrealizowanych przedsięwzięć na łączna kwotę kosztów kwalifikowanych 129 489,00 zł. Kwota dotacji do wypłaty beneficjentów końcowych wynosi: 45 580,20 zł.

BURMISTRZ 

/-/ Krzysztof Dereziński

 

03.04.2023

Gmina Trzemeszno informuje, że  od dnia 1 lutego 2023 rok, rozpoczęty został  nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzemeszno. 

W wyniku naboru do 31 marca 2023 r. zostały złożone cztery wnioski o dofinansowanie. Gmina Trzemeszno zawarła dwie umowy z Beneficjentami końcowym. 

Przedmiotem zawartych umów jest udzielenie Beneficjentowi  przez Gminę Trzemeszno dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Beneficjenta w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej „Programem”), ze środków udostępnionych Gminie Trzemeszno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją tego przedsięwzięcia tj. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. 

BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

 

01.02.2023

Gmina Trzemeszno ogłasza, iż od dnia 1 lutego 2023 roku , rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Trzemeszno.
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania  przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Trzemeszno.
Beneficjent końcowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 30 września 2025 roku jest zobowiązany do przedłożenia Gminie końcowego rozliczenia realizacji przedsięwzięcia, przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30 czerwca 2025 roku. 

Wnioski należy składać w  biurze podawczym w Urzędzie Miejskim Trzemeszna,
budynek przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Trzemeszna  tj. poniedziałki od 8:00-17.00, od wtorku  do czwartku od 7:00-15.00, piątki od 7:00-14:00, lub można nadać pocztą. 

Telefon kontaktowy; 61 41 54 306 , telefon komórkowy 722 510 022

Pliki do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku
Format: pdf, 284.58 kB
Klauzula informacyjna dla Pełnomocnika.docx
Format: docx, 15.54 kB
Pismo o akceptacji wniosku
Format: pdf, 115.74 kB
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
Format: pdf, 166.96 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności