Gmina Trzemeszno

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Szydłowo w przedmiocie zaopiniowania podziału Sołectwa Szydłowo

Ocena 0/5

Zgodnie zarządzeniem Nr 695.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania podziału Sołectwa Szydłowo na podstawie złożonego wniosku z dnia  20 lipca 2022 r. przez mieszkańców wioski Płaczkowo o podział sołectwa Szydłowo w dniu 25 października 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania podziału Sołectwa Szydłowo.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna było umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzemeszna (www.bip.trzemeszno.pl), na stronie internetowej Gminy Trzemeszno (www.trzemeszno.pl), na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz Sołectwa  Szydłowo.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Sołectwa Szydłowo, które odbyło się w dniu 25 października 2022 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Szydłowie. Na spotkaniu tym mieszkańcy mogli wyrażać swoją opinię poprzez wypełnienie formularza ankietowego. Formularz ankietowy stanowił załącznik do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania podziału Sołectwa Szydłowo i dostępny był na stronie Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisja konsultacyjna powołana zarządzeniem nr 701.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konsultacyjnej w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Szydłowo w przedmiocie zaopiniowania podziału Sołectwa Szydłowo, ustaliła, co następuje:

- liczba mieszkańców Sołectwa – 360

- liczba mieszkańców, które wzięły udział w konsultacjach – 37

- liczba głosów  „jestem za” - 32

- liczba głosów „jestem przeciw” – 1

- liczba głosów „wstrzymuję się” – 3

- liczba wpisanych uwag – 14

- liczba głosów ważnych - 36

- liczba głosów nieważnych – 1

Osoby uprawnione, które wzięły udział w konsultacjach społecznych opowiedziały się za podziałem Sołectwa Szydłowo na Sołectwo Szydłowo i Sołectwo Płaczkowo

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa objętego konsultacjami. 

Trzemeszno, 08.11.2022 r.

 BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności